เนื้อเพลง หลับตา – ชรัส

เพลง : หลับตา

ศิลปิน : ชรัส

เนื้อเพลง :

คืนนี้เธอจงนอน ด้วยใจเป็นสุข

ขอจงลืมวันวานผ่านมา

คืนนี้ไม่ต้องกลัว เรื่องใดหลอกหนา

เพราะฉันยังคงอยู่ ใกล้ชิดเธอ

คืนนี้ดาวลางเลือน เสียงนกละเมอ

เสียงเรไรบรรเลงเรียกขวัญ

ตัวฉันนั้นจะคอย ดูแลป้องกัน

ลิ้นยุงไรเข้ามาใกล้เธอ

หลับตาซิที่รัก ในวงแขนของฉัน

จะไม่มีผู้ใด คิดทำร้ายเธอได้

หลับตาซิที่รัก ขอจงนอนหลับฝัน

เพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉัน

จงพริ้มตาแล้วนอน เสียนะเจ้านอน

เสียงเจ้าแมวเกเรก้องดัง

ฟังซิเจ้าจงฟัง ลืมเถิดความหลัง

เพราะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอ

คืนนี้เธอจงนอน ด้วยใจเป็นสุข

ขอจงลืมวันวานผ่านมา

คืนนี้ไม่ต้องกลัว เรื่องใดหลอกหนา

เพราะฉันยังคงอยู่ใกล้ชิดเธอ

หลับตาซิที่รัก ในวงแขนของฉัน

จะไม่มีผู้ใด คิดทำร้ายเธอได้

หลับตาซิที่รัก ขอจงนอนหลับฝัน

เพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉัน

หลับ..ตาซิที่รัก ในวงแขนของฉัน

จะไม่มีผู้ใด คิดทำร้ายเธอได้

หลับตาซิที่รัก ขอจงนอนหลับฝัน

เพื่อพรุ่งนี้ได้พบ วันใหม่..กับฉัน

Be the first to like.
loading...