เนื้อเพลง honey – jyp

เพลง : honey

ศิลปิน : jyp

เนื้อเพลง :

Oh,HONEY~

คือ แด รึล ชอ อึม บน คือ ซุน คัน นาน อุม จิก อิล ซู คา ออบ ซอด จิ

คือ แด คือ อา รึม ดา อุน โม ซึม นาน นอก ซึน โค ยา มาน ลาด จิ

คือ แด วี อา รึม ดา อุน คือ มิ โซ คา นา รึล ซา โร จาม มีด จี

HEY คอ คี คือ แร จา คี เวน มาน ฮา มยอน แน เค โอ จี อู รี ยอ คี เอ ซอ

ดุล อี มอด จิน มาบ บึน ฮัม เก ฮา จี

OH,HONEY โอ เบ อี บี ออ จอม อา รึม ดาบ คี โด ฮา จี แน เก โอ จี นา รึล มีล จี จอล แด ฮุ วี ฮัล ลี ออบ จี

คือ แด วี คือ เซก ซี่ ฮาน นุน บิซ โซ นา รึล โด บา รา โบ อาด จี

นุน บิซ จี มา ซู จี นึน ซุน คัน นัน ซุม มึล ชวิล ซุ คา ออบ ซอซ จี

คือ แด ยา มัล โร ฮา นึน ลี แน รยอ จู ซิน จิน ซอง ฮาน HONEY จี

HEY คอ คี คือ แร จา คี เวน มาน ฮา มยอน แน เค โอ จี อู รี ยอ คี เอ ซอ

ดุล อี มอด จิน มาบ บึน ฮัม เก ฮา จี

OH,HONEY โอ เบ อี บี ออ จอม อา รึม ดาบ คี โด ฮา จี แน เก โอ จี นา รึล มีล จี จอล แด ฮุ วี ฮัล ลี ออบ จี

แน เก โร คอล ลอ โอ นึน คือ แด นัน บา รา โบล ซุ คา อม ซอซ จี คอล ลอ โอ นึน

คือ แด วี โม ซึบ นอ มู นุน บู ซิน กี แด มุน นี จี

อี เจ ซอ ยา บี โร โซ นา นา แซ โร อุน ซา ราง เอ นุน นึล ดึน คอ จี

HEY คอ คี คือ แร จา คี เวน มาน ฮา มยอน แน เค โอ จี อู รี ยอ คี เอ ซอ

ดุล อี มอด จิน มาบ บึน ฮัม เก ฮา จี

OH,HONEY โอ เบ อี บี ออ จอม อา รึม ดาบ คี โด ฮา จี แน เก โอ จี นา รึล มีล จี จอล แด ฮุ วี ฮัล ลี ออบ จี

Be the first to like.
loading...