เนื้อเพลง I Don`T Care – 2ne1

เพลง : I Don`T Care

ศิลปิน : 2ne1

เนื้อเพลง :

(มินจิ)

นา อด กิด เอ มุด อึน ริบ สิอ ติก อึน นา นึน ชอล แด โร ยง ซอ มด เท

เม อิล ฮา รู เอ ซู ชิบ บอน คอ ชยอ อิด นึน แฮน ดือ โฟน

บยอน ฮา จี อัน อึล กอด มัน คัท ทา oh oh

(ซันดารา)

คือ ชอ ชิน กุ รา นึน ซู มัน นึน ยอ จา ชิน กุ

นัล ตก คัท ที เซง กัก ฮา จี มา I want let it bye

อี เจ นี มัม โร เฮ นัน มี รยอน อึล พอ ริล เร

ฮัน เด ชอง มัล ซา ราง แฮด นึน เด oh

(ซีแอล)

คา คึม ชิก ซุล เล ชวี เฮ ชอน ฮวาล กัล ลอ ชี กึม มึล เซ บยอก ทา ซอส ชี บัน

นอน โต ทา รึน ยอ จา อี มี รึม อึล บุล รอ no

(บม)

I don’t care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน

อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร

อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา

cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e Boy

(มินจิ)

ทา รึน ยอ จา ดึล รี ทา รี รึล ฮุม ชยอ โบ นึน นี กา นอ มู นอ มู ฮัน ชิม เฮ

เม อิล แฟ นด นึน คอ พึล ริง นา มล เร ฮัน โซ เก ติง

ทอ อี ซัง มด ชัม อึล กิด กัท ทา oh oh oh

(ดาร้า)

นอน ชอล เด อา นี รา นึน ซู มัน อึล นา อี ชิน กุ

นอน นึก เด รา นึน ชิน กุ ดึล คา จี ทา อิล รยอด จี มัน

ชา รา รี ฮล กา บุน เฮ นอ เอ เก นัน กวา บุน เฮ

เน ซา ราง อี รา มิด ออด นึน เด oh oh

(ซีแอล)

โอ นึล โด พา ปือ ดา โก มัล ฮา นึน นอ ฮก ชี นา ชอน ฮวา ชอน ฮวา เฮ บวาด จี มัน

ยอก ชี ดวี เอ ซอน ยอ จา อุด อึม โซ รี กา ดึล รยอ oh no

(บม)

I don’t care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน

อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร

อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา

cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e Boy

(มินจิ)

นัน นอ แตม เม อุล มยอ จี เซ ดอน พับ อึล คี ออก เฮ boy

ดอ ฮู ฮเว ฮัล เซง กัก ฮา นี มัม มี ชวี วัด เน boy

นัล นด ชี กิน อา คับ โก คัด กี เอน ชี ชี ฮา จัน นี

อิด อึล เต ชัล ฮา จี นอ เว อี เจ วา เม ดัล รี นี

(ซีแอล)

ซก อา จุน กา จิซ มัล มัน แฮ โด ซู แบค บอม

โอ นือ รี ฮู โร นอน นัม จา อุล รี นึน bad girl

อิ เจน นุน มุล ฮัน บัง อุล ออบ ซี นอบ บี อิ ซอ

ซา รัง อี รัน เก อิม ซก loser

มู ริพ กุล โก จา บิล ซู อิซ นี

อา ริม นุน อา เพ ซอ ดัง ซัง คอ ชยา

(บม)

I don’t care คือ มัน ฮัล เร นี กา ออ ดี เอ ซอ มวอล อา ดอน

อี เจ ชอง มัน ซัง ควาน อัน ฮัน เก พี คยอ ชุล เร

อี เจ วา อุล โก บุล โก เม ดัล รี จี มา

cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e

cause don’t care e e e e e e Boy

Be the first to like.
loading...