เนื้อเพลง love is not a crime – Baek Ji Young

เพลง : love is not a crime

ศิลปิน : Baek Ji Young

เนื้อเพลง :

อัน ดเวน ทา อัน ดเวน ทา โก เฮ โด

ออ จอล ซู กา นัน ออบ เน โย

คือ เด ออล กุล มัน โต โบ เน โย ทา ชี

นุน มุล โร จอ ชึน คา ซือ มื จิท กยอ โท

โค เกล ทล ริล ซู ออบ เน โย

คือ เดล วอน ฮา นึน เน มา อือ มี มุท เน โย

*ซา รัง งี ชเว อิน กอน กา โย อี มา มี นา ปืน กอน กา โย

ชัล มท ชี รา เฮ โท นา บอน บา ทือ เก โย คือ เดล คา ชิล ซู มัน อิท ตา มยอน

คา ซือ มี นอ มู ชอ รี โก ชิม จัง งี ทอ ชิล กอท กัท ทา

นา ริล มี วอ ฮา โก ยก คัน ทา เฮ โท คือ เท บัก เก ซา รัง มท เท โย

ชเว อี นี ดเว ออ โท…

นุน มุล โร ฮา รุ รึล โพ เน โท มัล ฮัล ซู กา ออบ เน โย

แน มัม คือ เด มัน วอน ฮา เน โย ชา กุ

ซุม กยอ โด ชุม กิล ซู ออบ นึน อี มา อือ มี

เน เก ชา กุ มัน โบ แช โย คือ เด ออบ ชี นึน ชัล ซู กา ออบ ทา เฮ โย

*ซา รัง งี ชเว อิน กอน กา โย อี มา มี นา ปึน กอน กา โย

ชัล มท อี รา เฮ โท นา พอล บา ดึล เก โย คือ เดล กา ชิล ซู มัน อิท ตา มยอน

คา ซือ มี นอ มู ชอ รี โก ชิม จัง งี ทอ ชิล กอท กัท ทา

นา รึล มี วอ ฮา โก ยก คัน ทา แฮ โด คือ เด บัก เก ซา รัง มท เท โย

*ชเว อี นี ดเว โด โช วา โย ฮัน บอ นี รา โท ชก เค โย

คือ เด รึล กก อัน โก ซา รัง ฮัน ดา มยอน คือ รอน นา รี เน เก อุน ดา มยอน

ทา ทือ รอ กา นึน คา ซือ มี กา มัง เก เช กา ดเว ออ โท

นา คี ดา ริล เก โย คี ดา ริล เก โย

ทัน ฮัน บอน มัน เน เก วา ชุ มยอน

ชเว อี นี ดเวล เก โย…

ENGLISH

I shouldn’t. Even though I say I shouldn’t

ฉันไม่ควร แม้ว่าจะพูดว่าไม่ควร…

I can’t seem to help it

มันก็ดูเหมือนไม่ช่วยอะไร…

I look at only your face again… again

ฉันมองแต่ใบหน้าของเธอ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า…

Even though my heart, soaked in tears, is torn

แม้ว่าหวัใจของฉันจะเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาที่มันจมอยู่…

I can’t turn my neck around

ฉันก็ไม่อาจเหลียวมองไปรอบๆได้…

My heart that desires you seems to be asking…

หัวใจของฉันที่ปรารถนาเธอดูเหมือนจะมีคำถาม…

Is love a crime? Are these feelings bad?

ความรักเป็นความผิดร้ายแรงหรือ ความรู้สึกพวกนี้มันเลวร้ายหรือยังไงกัน…

Even though you say it’s wrong, I’ll take the punishment, if only I could have you

แม้เธอจะพูดว่ามันผิด ฉันจะต้องถูกลงทัณฑ์ แต่เพียงแค่มีเธอ…

My chest is so numb and my heart seems like it’s going to burst

ภายในของฉันก็มึนชาและหัวใจของฉันก็คล้ายว่ากำลังจะละลาย…

Even though you hate me and curse at me, I can’t love anyone but you

แม้ว่าเธอจะเกลียดฉัน ก่นด่าฉัน ฉันก็ไม่อาจรักใครได้นอกจากเธอ…

Even if I become a criminal… แม้ว่าฉันจะกลายเป็นผู้ร้ายก็ตาม…

Even though I pass the days in tears, I can’t seem to talk

แม้ว่าฉันจะผ่านแต่ะละวันไปด้วยน้ำตา ฉันไม่อาจจะพูดออกมาได้…

My heart only want you, often I…

หัวใจของฉันยังคงจ้องการเพียงเธอเสมอ…

Even though I hide, these feelings cannot be hidden

แม้ว่าฉันจะปิดบัง ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่อาจซุกซ่อน…

They cry out to me – saying that they can’t live without you

มันร่ำร้องกับฉัน บอกว่า มันอยู่ไม่ได้เธอขาดเธอ…

Is love a crime? Are these feelings bad?

ความรักเป็นความผิดร้ายแรงหรือ ความรู้สึกพวกนี้มันเลวร้ายหรือยังไงกัน…

Even though you say it’s wrong, I’ll take the punishment, if only I could have you

แม้เธอจะพูดว่ามันผิด ฉันจะต้องถูกลงทัณฑ์ แต่เพียงแค่มีเธอ…

My chest is so numb and my heart seems like it’s going to burst

ภายในของฉันก็มึนชาและหัวใจของฉันก็คล้ายว่ากำลังจะละลาย…

Even though you hate me and curse at me, I can’t love anyone but you

แม้ว่าเธอจะเกลียดฉัน ก่นด่าฉัน ฉันก็ไม่อาจรักใครได้นอกจากเธอ…

Even if I become a criminal, fine. แม้ว่าฉันจะกลายเป็นผู้ร้าย ก็ยังดี…

Even if it’s only once, it’s enough

แม้เพียงแค่ครั้งเดียว แต่ก็เพียงพอแล้ว…

If I could hold you tight and love you

ถ้าฉันได้กอดเธอไว้แน่นๆ และได้รักเธอ…

If a day like that comes to me ถ้าหากวันนั้นมาถึง…

Even if my burning heart becomes black ashes…

แม้หัวใจที่ไหม่เกรียมของฉันจะกลายเป็นเถ้า

I will wait, will wait ฉันจะรอ จะรอ…

If you’d come to me just once เพียงแค่เธอมาหาฉันแค่ครั้งเดียว…

I would become a criminal ฉันจะยอมเป็นผู้ร้าย……

Be the first to like.
loading...
LINE it!