เนื้อเพลง Let you go – trax

เพลง : Let you go

ศิลปิน : trax

เนื้อเพลง :

하얗게 흐려진 그림 속 추억의 책장 속 우리 그저 스쳐간 안녕

ฮายาเค เฮรยอจิน กือริม ซก ชูกยอ เชกจางซก อูรี กือโจ เชชวอกาน อันยอง

돌아와 끝내 말 못하고 시간 틈새로 흘러 점점 멀어진 기억

โดราวา กึทเน มัล มททาโก ซิกาน ทึมเซรอ ฮึลลอ จมจม โมโรจิน คียอก

몇 번의 계절 지나 마주한 두 눈동자 아무 말도 못하고

มัท บอน-เย จีจัล จินา มาจูฮัน ดู นึน ดงจา อามู มัลโด มททาโก

가슴이 차가운 남자가 울어요

คาซูมิ ชากาอุน นัมจากา อูโรโย

이별에 모질던 그녀도 우네요

อิบยอเร โมจินดอน กือ-นยอโด อูเนโย

바래진 추억 유리조각에

บาเรจิน ชูยอก ยูริโจกาเก

베인 상처 흔적만 남아 초라하네요

เบอิน ซังโช ฮึนจกมัน นามา โชรอฮานาโย

파랗게 질려버린 하늘 굳어버린 입술 울컥 그립다 널 외치고

พาราเก จิลลยอนอริน ฮานึล กูดอบอริน อิพซูล อุลคยอก กือริพดา นล เวชิโก

미련에 엉킨 인연의 끈 차마 풀지 못하고 다시 묻어두네요

มิรยอเน องคิน อิน-ยอน-เย กึล ชามา พุลจิ มททาโก ดาซี มูดอดูเนโย

먹먹한 가슴이 참지 못하고 달려 멀어진 네 등 뒤로

มกมกกาน คาซือมี ชัมจิ มททาโก ดัลลยอ โมโรจิน นี ดืง ดวีรอ

가슴이 차가운 남자가 울어요

คาซูมิ ชากาอุน นัมจากา อูโรโย

이별에 모질던 그녀도 우네요

อิบยอเร โมจินดอน กือ-นยอโด อูเนโย

바래진 추억 유리조각에

บาเรจิน ชูยอก ยูริโจกาเก

베인 상처 흔적만 남아 머물러있는걸 Again stay again (oh stay~ stay again)

เบอิน ซังโช ฮึนจกมัน นามา โมมุลโอลี อิทนึน กอล Again stay again (oh stay~ stay again)

가슴이 차가운 남자가 울어요

คาซูมิ ชากาอุน นัมจากา อูโรโย

이별에 모질던 그녀도 우네요

อิบยอเร โมจินดอน กือ-นยอโด อูเนโย

바래진 추억 유리조각에

บาเรจิน ชูยอก ยูริโจกาเก

끊긴 눈물 속의 시간을 다시 묶어둘게 to tied to tied

กึน คิน นุนมุล ซอกยี ชีกานึล ดาซี มกโกดึลเก to tied to tied

모르죠 이별한 남자의 눈물

โมรือจยอ อิบยอฮัน นัมจาเย นุนมุล

못 견디게 널 맴돌던 지친 한숨도

มอท กยอรดิเก นอล เมมดอลดอน จิชิน ฮันซัมดอ

지독한 그리움 목 조르던

จิดอกาน กือริอึม มก โจรือดอน

엉킨 우리 둘의 추억을 슬픈 하늘에 보내줄게

ออนกิน อูรี ดุลยี ชูวอกืล ซึลพึน ฮานึล ฮันนึล บนจุลเก

Be the first to like.
loading...