เนื้อเพลง สาวมอญแม่เหมย – ทอม ดันดี

เพลง : สาวมอญแม่เหมย

ศิลปิน : ทอม ดันดี

เนื้อเพลง :

สาวมอญแม่เหมย

ซูซู

Bbปั้นหม้อดิน และหม้อไห

ปั้นหม้อดิน และหม้อไห

ปั้นหม้อดิน และหม้อไห

ปั้นหม้อดิน และหม้อไห

เกิดกับดินกับน้ำ ฝั่งลำเจ้าพระยา

แดนดินที่มีมนต์ตรา

ดอกไม้บูชาหน้าวันสงกรานต์

ประเพณี…แต่เก่า

สาวเลือดเนื้อชาวมอญ

ตายายนั้นเคยพร่ำสอน

ขยันเหมือนมอญ ช่างเป็นสุขใจ

ปั้นหม้อดินและหม้อไห

ปั้นหมอดินและหม้อไห

รักสาวมอญคน..งาม.

ปากที่เรียวและยิ้ม

อิ่มดังหน้าพระราม

ดูดีน้องนางคนงาม

เมื่อเห็นเมื่อยาม…เธอเอ่ยวาจา

อกเอวบางร่างเปรียว

เกี่ยวภาษาหัวใจ

ความจริงไม่ต้องอายใคร

ฉันรักทรามวัย น้องนางบ้านมอญ

สาวมอญแม่เหมย

อยากเป็นเขยบ้านมอญ

พักหัวใจไว้ก่อน พักหัวใจพี่ชาย

ไม่อายไม่อาย นะสาวมอญคนงาม..

(พูด)แม่เหมยนะแม่เหมย

(ดนตรี)

สาวมอญแม่เหมย

อยากเป็นเขยบ้านมอญ

พักหัวใจไว้ก่อน พักหัวใจพี่ชาย

ไม่อายไม่อาย นะสาวมอญคนงาม..

(พูด)แม่เหมยนะแม่เหมย

ปั้นหม้อดินและหม้อไห

ให้ใครเชิญซื้อหา

ดีจริงนะจ๊ะพี่..จ๋า

ไม่ซื้อไม่ว่าแต่อยากให้อุดหนุน

หม้อไหที่ได้ประสบ

อบเนียนเนื้อ..ละมุน

ได้เห็นว่านับเป็นบุญ

ให้ฉันลงทุนนะแม่คุณสาวมอญ

ปั้นหม้อดินและหม้อไห

ปั้นหม้อดินและหม้อไห

รักสาวมอญคนงาม

Be the first to like.
loading...