เนื้อเพลง beast – bad girl

เพลง : beast

ศิลปิน : bad girl

เนื้อเพลง :

Title : Bad Girl

Artist : 비스트

I`m heart sick heal me be crazy can`t let you go

sad love song my love`s gone plz baby don`t go far

(we got a new skool sounds now we take this song)

so beast!!!

down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down

(I wanna come to me girl)

down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down

(I wanna come to me girl)

니가 떠난 자리에 슬픔이 가득해

นีกา ตอนาน ชารีเอ ซึลพือมมี คาดึกแฮ

나만 두고 떠나버리면 난 어떡해

นามาน ทูโก โตนาบอรีมยอน นาน ออตอกแค

시간이 지나가도 니 얼굴이 자꾸 떠올라

ชีกานี จีนากาโด นี ออลกูรี จากู ตอโอลลา

머리가 빙글빙글 도는데

มอรีกา พิงกึลบิงกึล โทนึนเด

어제가 마지막 kiss 널 잡지 못한 내 miss

ออเจกา มาจีมัก kiss นอล จับจี มดทัน แน miss

모든 게 꿈이길 plz 난 그냥 바보 바보가 된 것 같아

โมดึน เก กุมีกิล plz นาน คือนยัง พาโบ พาโบกา ดเวน กอด กัททา

소리쳐 소리쳐 불러 붙잡고 붙잡고 싶어도

โซรีชยอ โซรีชยอ พุลรอ พุดจับโก พุดจับโก ชีพอโด

hey hey hey girl 돌아와줘 plz ma hate girl

hey hey hey girl โดราวาจวอ plz ma hate girl

아무리 생각해도 말도 안 돼 bad girl

อามูรี แซงกักแคโด อัน ดเว bad girl

자꾸만 니 생각에 미쳐 미쳐 bad girl

จากุมาน นี แซงกาเก มีชยอ มีชยอ bad girl

떠나지 말라고 네게 소리쳐도

ตอนา จีมาราโก เนเก โซรีชยอโด

뒤돌아 보지도 않는 bad girl

ทวีโทรา โพจีโด อานึน bad girl

G.O.N.E 니가 떠나니 잘 가던 시계도 stop 괜히

G.O.N.E นีกา ตอนานี ชัล คาดอน ชีกเยโด stop แควนฮี

내 귀에서 들리는 like our story (so sick)

แน ควีเอซอ ทึลรีนึน like our story (so sick)

한때는 ma ma lady 니가 없어 울어 난 daily

ฮันแตนึน ma ma lady นีกา ออบซอ อุรอ นาน daily

아직 니 자리는 비워둘게 girl C.O.M.E

อาจิก นี ชารีนึน พีวอดุลเก girl C.O.M.E

미워한 지 하루만에 그리워져

มีวอฮัน จี ฮารุมาเน คือรีวอจยอ

니 생각에 내 얼굴이 눈물로 번져

นี แซงกาเก แน ออลกุรี นุนมุลโร พอนจยอ

널 붙잡으려 하면 너에게 다가갈수록 더

นอล พุทจาบือรยอ ฮามยอน นอเอเก ทากาคาลซูลก ทอ

내게서 멀리멀리 가는데

แนเกซอ มอลรีมอลรี คานึนเด

다시 돌리긴 너무 늦어버린 것 같애

ทาชี โดลรีกิน นอมู นือจอบอริน กอซ กัทเท

니 목소리가 내게서 자꾸 멀어지는데

นี มกโซรีกา แนเกซอ จากู มอรอจีนึนเด

소리쳐 소리쳐 불러 붙잡고 붙잡고 싶어도

โซรีชยอ โซรีชยอ พุลรอ พุดจับโก พุดจับโก ชีพอโด

hey hey hey girl 돌아와줘 plz ma hate girl

hey hey hey girl โทราวอจวอ plz ma hate girl

아무리 생각해도 말도 안 돼 bad girl

อามูรี แซงกักแคโด อัน ดเว bad girl

자꾸만 니 생각에 미쳐 미쳐 bad girl

จากุมาน นี แซงกาเก มีชยอ มีชยอ bad girl

떠나지 말라고 네게 소리쳐도

ตอนา จีมาราโก เนเก โซรีชยอโด

뒤돌아 보지도 않는 bad girl

ทวีโทรา โพจีโด อานึน bad girl

여태껏 니가 했던 모든 말

ยอแทกอซ นีกา แฮดตอน โมดึน มาล

한순간 모든 게 다 거짓말

ฮันซุนกาน โมดึน เก ทา คอจิดมาล

니 맘을 되돌리려 할수록

นี มามึล ทเวโดรีรยอ ฮัลซูลก

내게서 한 걸음씩 멀어져 가는 너

แนเกซอ ฮัน คอรึมวิก มอรอจยอ คานึน นอ

아무리 생각해도 말도 안 돼 bad girl

อามูรี แซงกักแคโด อัน ดเว bad girl

자꾸만 니 생각에 미쳐 미쳐 bad girl

จากุมาน นี แซงกาเก มีชยอ มีชยอ bad girl

떠나지 말라고 네게 소리쳐도

ตอนา จีมาราโก เนเก โซรีชยอโด

뒤돌아 보지도 않는 bad girl

ทวีโทรา โพจีโด อานึน bad girl

down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down

down down we gotta get down

(I wanna come to me girl)

나 혼자만 또 슬퍼해 내게 돌아와줘

นา ฮนจามาน โต ซึลพอแฮ แนเก โทราวาจวอ

Be the first to like.
loading...