เนื้อเพลง กลับสู่ที่เดิม – lemon soup

เพลง : กลับสู่ที่เดิม

ศิลปิน : lemon soup

เนื้อเพลง :

ลองทำอะไร ตามกำหนดเดิมเหมือนใคร

ชั้นก้คงไม่เหนื่อยมากนัก

ลองทำอะไรที่คนทั่วไปเค้าทำกันบางครั้งก้คงจะสุขใจ

คิดแตกต่างอาจฝืนเกินไปจนชั้นอยากกลับไปค้นหาตัวเอง

กับสิ่งที่ชั้นเคยมองว่ามันคล้ายคนนั้น

อย่าคิดแตกต่างจนลืมว่าบางครั้ง

การได้อยู่กับสิ่งที่ดูเหมือนกัน ก้สุขใจ

ลองทำอะไร ตามกำหนดเดิมเหมือนใคร

ชั้นก้คงไม่เหนื่อยมากนัก

ลองทำอะไรที่คนทั่วไปเค้าทำกันบางครั้งก้คงจะสุขใจ

คิดแตกต่างอาจฝืนเกินไปจนชั้นอยากกลับไปค้นหาตัวเอง

กับสิ่งที่ชั้นเคยมองว่ามันคล้ายคนนั้น

อย่าคิดแตกต่างจนลืมว่าบางครั้ง

การได้อยู่กับสิ่งที่ดูเหมือนกัน ก้สุขใจ

คิดแตกต่างอาจเหนื่อยล้าจนท้อ

อย่าคิดแตกต่างจนลืมว่าบางครั้ง

ว่าการได้อยู่กับสิ่งที่ดูเหมือนกัน ก้สุขใจ

ลองทำอะไร ตามกำหนดเดิมเหมือนใคร

ชั้นก้คงไม่เหนื่อยมากนัก

ลองทำอะไรที่คนทั่วไปเค้าทำกันบางครั้งก้คงจะสุขใจ

ลองทำอะไร ตามกำหนดเดิมเหมือนใคร

ชั้นก้คงไม่เหนื่อยมากนัก ลองทำอะไรที่คนทั่วไปเค้าทำกัน

บางครั้งก้คงจะสุขใจ

Be the first to like.
loading...