เนื้อเพลง missing you – ftts

เพลง : missing you

ศิลปิน : ftts

เนื้อเพลง :

이젠 그때가 아니라고 해도

อีเจน คึ แตกา อีลาโค เฮโด

บอกกับตัวเองว่าตอนนี้ฉันไม่เหมือนเดิม

아니면 날 까맣게 잊었어도

อานีมยอน นัล กา มา เก อิชจอซ ซอ โด

แม้เธออาจลืมฉันไปแล้ว

넌 단지 내게 지난 사람이라도

นอน ทัน จี เนเก จีนัน ซารัมมีลาโด

แม้ฉันจะเป็นเพียงแค่คนที่เธอผ่านเลยไป

tonight is just one night

ค่ำคืนนี้ จะเป็นอีกคืนหนึ่ง

너를 잃기 전처럼

นอ ลึล อิล กี ชอน ชอ รอม

เหมือนเช่นคืนก่อนๆ ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ชีวิตฉันไม่มีเธอ

널 다시 갖고 싶은 내 마음은

นอล ทา ชี กัช โค ชิพ พึน เน มาอึม มึน

ใจของฉัน ยังคงต้องการแค่เพียงเธอ

왜 그렇게 미련스러운 건지

เว คึ ลอ เค มี ลยอน ซึ ลอ อุน กอนจี

ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย

니가 없는 날 인정할 수가 없는

นีกา ออบ นึน นัล อิน ชอง ฮัลซูกา ออบนึน

ชีวิตของฉันนั้นไม่อาจอยู่ได้หากไม่มีเธอ

tonight is just one night

ค่ำคืนนี้ จะเป็นอีกคืนหนึ่ง

너를 잃기 전처럼

นอ ลึล อิล กี ชอน ชอรอม

เหมือนเช่นคืนก่อนๆ ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ชีวิตฉันไม่มีเธอ

*한번만 내 맘을 들어줘

ฮัน บอน มัน เน มัม มึล ทึล ลอ จวอ

ขอเธอฟังเสียงหัวใจฉันหน่อย

every day every night I am missing you

ทุกวันฉันเอาแต่คิดถึงเธอ

내 곁에 없어도, 이젠 볼 수 없어도

เน กยอท เท ออบ ซอ โด อีเจน บล ซู ออบ ซอ โด

ถึงจะไม่มีเธออยู่ข้างกายฉัน ถึงฉันจะไม่พบเจอกับเธอในตอนนี้

언제나 내 맘엔 똑같은 너인걸

ออนเจนา เนมัม เมน ตก คัท ทึน นอ อิน กอล

แต่หัวใจของฉันยังคงรักได้เพียงแค่เธอ

널 다시 갖고 싶은 내 마음은

นอล ทา ชี คัช โก ชิพ พึน เนมาอึม มึน

ใจของฉัน ยังคงต้องการแค่เพียงเธอ

왜 그렇게 미련스러운 건지

เว คึ ลอ เค มี ลยอน ซึ ลอ อุน กอน จี

ช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย

니가 없는 날 실감 할 수가 없는

นี กา ออบ นึน นัล ชิล คัม ฮัล ซู กา ออบ นึน

ชีวิตของฉันนั้นไม่อาจอยู่ได้หากไม่มีเธอ

tonight is just one night

ค่ำคืนนี้ จะเป็นอีกคืนหนึ่ง

너를 잃기 전처럼

นอ ลึล อิล กี ชอน ชอรอม

เหมือนเช่นคืนก่อนๆ ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ชีวิตฉันไม่มีเธอ

*한번만 내 맘을 들어줘

ฮัน บอน มัน เน มัม มึล ทึล ลอ จวอ

ขอเธอฟังเสียงหัวใจฉันหน่อย

every day every night I am missing you

ทุกวันฉันเอาแต่คิดถึงเธอ

내 곁에 없어도, 이젠 볼 수 없어도

เน กยอท เท ออบ ซอ โด อีเจน บล ซู ออบ ซอ โด

ถึงจะไม่มีเธออยู่ข้างกายฉัน ถึงฉันจะไม่พบเจอกับเธอในตอนนี้

언제나 내 맘엔 똑같은 너인걸

ออนเจนา เนมัม เมน ตก คัท ทึน นอ อิน กอล

แต่หัวใจของฉันยังคงรักได้เพียงแค่เธอ

널 기대하잖아, 다시 내게 온다고

นอล กี เด ฮา ชัน นา,ทา ชี เน เก อน ดา โก

ฉันไม่อาจหวังว่าเธอจะกลับมาอีกครั้ง

언제나 내 맘은 니 안에 갇힌걸

ออนเจนา เนมันมึน นีอันเน กัด ชิน กอล

แต่หัวใจของฉันยังมี้เธออยู่เสมอ

한번만 내 맘을 들어줘 (널 볼수 없는 난)

ฮันบอนมัน เนมัม มึล ทึล ลอ จวอ (นอล บล ซู ออบ นึน นัน)

ขอเธอฟังเสียงหัวใจฉันหน่อย (ถึงฉันจะไม่มีเธอ)

every day every night I am missing you

ทุกวันฉันเอาแต่คิดถึงเธอ

내 곁에 없어도, 다신 볼 수 없어도

เน กยอท เท ออบ ซอ โด,ทาชิน บล ซูออบซอโด

ถึงจะไม่มีเธออยู่ข้างกายฉัน ถึงฉันจะไม่พบเจอกับเธอในตอนนี้

언제나 내 맘은 because

ออน เจนา เน มัมมึน because

เพราะหัวใจของฉันในตอนนี้

I’m loving you and missing you

ยังคงรักเธอและคิดถึงเพียงแค่เธอ

한번만 내 맘을 들어줘

ฮัน บอน มัน เน มัม มึล ทึล ลอ จวอ

ขอเธอฟังเสียงหัวใจฉันหน่อย

every day every night I am missing you

ทุกวันฉันเอาแต่คิดถึงเธอ

내 곁에 없어도, 이젠 볼 수 없어도

เน กยอท เท ออบ ซอ โด อีเจน บล ซู ออบ ซอ โด

ถึงจะไม่มีเธออยู่ข้างกายฉัน ถึงฉันจะไม่พบเจอกับเธอในตอนนี้

언제나 내 맘엔 똑같은 너인걸

ออนเจนา เนมัม เมน ตก คัท ทึน นอ อิน กอล

แต่หัวใจของฉันยังคงรักได้เพียงแค่เธอ

내겐 너만은 똑같은 너인걸

เน เกน นอ มัน นึน ตก คัท ทึน นอ อิน กอล

สำหรับฉัน เธอยังคงเป็นเธอแบบที่เคยเป็นตลอดไป

Be the first to like.
loading...