เนื้อเพลง Epilogue – กอล์ฟ-ไมค์

เพลง : Epilogue

ศิลปิน : กอล์ฟ-ไมค์

เนื้อเพลง :

โอวาริโวะทซึเกรูเบรูก้า โบคุรานิฟุริโซโซ้กุ

จิคันโยโทมาเร โคโนมามาเด้ ทซึทาเอทาอีโคโตกาอ้ารู…

คนนาโทคินิคากิทเท นานิโมเดคินาอีเค้โด

ทัตตาฮิโตทซึดาเคชิกาอูโย้…ซืทโต๊ วาซึเรไน้

I’ll be there for you โทโอริซึกี้เทยู้คู โทคิโนนากา ฮิโตทซึคาเค้

I’ll be there for you เออิเอนโต๊ะโยเบ้รู อิท้าอีกุไร โนะโคโนโอโมย…

ยูเมคาราซาเมตาโทขิโน่ โคโดคุนะทาเมอิคิเด

โคโคโรนิคากิโวคาเคนาอิเด้ นามิดาวะอิราไน้

I’ll be there for you คุริคาเอซึทาบิ๊โน นาค้า เดอาเอต๊ะคิเซกิโว้

I’ll be there for you ซึอึตโตอิโนอตเต๊รู โฮโฮ้เอมีกาท้าเอนูโยนี้

เคียวโตอิอุโคโนอิชชุงโว่…อิมะมาเดโนนามิดะโว้….

ซึเบเทโวดาคิชิเมโย เย้… โบคุราโนซึเบเต…โว้…

I’ll be there for you…

*ฉันยังยืนที่เดิม เฝ้าคอยมองดูเธอเสมอไป

นานแสนนานเพียงใด หรือไกลสุดขอบฟ้า

และจะยืนที่เดิม เมื่อยามเธอมีทุกข์และน้ำตา

เพียงเมื่อเธอมองมา ฉันยังยืนที่เดิม

Be the first to like.
loading...