เนื้อเพลง fool – park sang woo

เพลง : fool

ศิลปิน : park sang woo

เนื้อเพลง :

난 바보라서 그런가봐

นันพาโบราซอ โกรอนกาบวา

아프게 해도 괜찮은가봐

อาพือเก แฮโด แกวนชันฮึนกาบา

못난 사랑이라 놀려대도

มนนัน ซารังอีรา นลรยอแดโด

어쩔 수 없는 바보라서..

ออชอล ซู ออบนึน พาโบราซอ..

내가 원해 잘해줬던걸

แนกา วอนแฮ ชัลแฮชอซดอนกอล

그것만으로 행복했던걸

กือกอซมันนือโร แฮงบกแฮซดอนกอล

한번이라도 웃어주면

ฮันบอนนีราโด อุซซอชูมยอน

그 미소로 행복해..

โกมีโซโร แฮงบกเค..

그녀가 사랑한 사람 없겠다니

กือนยอกา ซารังฮัน ซารัม ออบเกซดานี

이렇게 그녀곁에서 있을뿐야

อีรอกเค กือนยอกยอทเท ซอ อิซซึลปุนยา

줄 수 있어 행복 사랑이라

ชุล ซู อิซซอ แฮงบก ซารังอีรา

아무것도 바라지 않아..

อามูกอซโด บาราชี อันฮา..

언제든 손내밀던 닿을 그 곳에

ออนเชดึน ซนแนมิลดอน ดัดฮึล กือ กซเซ

언제든 불러주면 들릴 그 곳에

ออนเชดึน บุลรอชูมยอน ดึลริน กือ กซเซ

변함없이 그곳에 있어줄게

บยอนฮัมมอบชี กือกซเซ อิซซอชุลเก

그녀 사랑하니까..

กือนยอ ซารังฮานีกา..

내가 택한 사람이라서

แนกาแทกฮัน ซารัมอีราซอ

아픔까지도 행복했던걸

อาพึมกาชีโด แฮงบกแฮซดอนกอล

한번이라도 돌아봐주면

ฮันบอนนีราโด ดุลราบวาชูมยอน

난 그걸로 행복해..

นัน กือกอลโร แฮงบกเค..

그녀가 사랑한 사람 없겠다니

โกนยอกา ซารังฮัน ซารัม ออบเกซดานี

이렇게 그녀곁에서 있을뿐야

อีรอกเค กือนยอกยอทเทซอ อิซซึลปุนนยา

줄 수 있어 행복 사랑이라

ชุล ซู อิซซอ แฮงบก ซารังอีรา

아무것도 바라지 않아..

อามุกอซโด บาราชี อันฮา..

언제든 손내밀던 닿을 그 곳에

ออนเชดึน ซนแนมิลดอน ดาฮึล กือ กซเซ

언제든 불러주면 들릴 그 곳에

ออนเชดึน บุลรอชูมยอน ดึลริล กือ กซเซ

변함없이 그 곳에 있어줄게

บยอนฮัมออบชี กือ กซเซ อิซซอชุลเก

그녀 사랑하니까..

กือนยอ ซารังฮานีกา..

나 대신 지켜줄 사람 올때까지

นาแดชิน ชีกยอชุล ซารัม อุลแตกาชี

잠시만 그녀곁에서 있을뿐야

ชัมชีมัน กือนยอกยอทเท ซอ อึซซึลปุนนยา

바라봐도 행복한 사랑이라

พาราบวาโด แฮงบกฮัน ซารังอีรา

아무것도 필요치 않아..

อามูกอซโด พิลรโยชี อันฮา..

언제나 기대쉴 수 있도록

ออนเชนา กีแดเชวน ซู อิซโดรุน

언제나 같은 모습으로 있을게

ออนเชนา กัททึน โมซึบอีโร อิซซึลเก

인사도 없이 날 떠나간대도

อินซาโด ออบชี นัล ตอนากันแดโด

감사하며 보낼게..

กัมซาฮามยอ โบแนลเก..

난 바보라서…

นัน พาโบราซอ..

Be the first to like.
loading...