เนื้อเพลง นาฬิกา – บี พีระพัฒน์ เถรว่อง

เพลง : นาฬิกา

ศิลปิน : บี พีระพัฒน์ เถรว่อง

เนื้อเพลง :

นาฬิกายังเดินหมุนไป ไม่หยุด

ใจข้างใน ก็เลยหมุนตามด้วยความสุขทุกข์เวียนวน

วันเวลากับความสัมพันธ์ของคน หมุนไปไม่หยุดเลย

หนึ่งนาทีอาจจะพอ พอให้เคยคุ้นกัน

หนึ่งชั่วโมง อาจทำให้คนชอบกัน

และหนึ่งวัน อาจผูกพันจนรักกัน

แต่ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม

ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน

ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือ

จะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน

เพื่อลืมคนหนึ่งคน

นาฬิกายังเดินหมุนไป ไม่เปลี่ยน

ใจข้างในกลับเดินช้าลง ไม่ตรงไม่เท่าเวลา

นาฬิกากับการพลัดพลากจากลา หมุนไปไม่กลับคืน

หนึ่งนาทีอาจจะพอ พอให้เคยคุ้นกัน

หนึ่งชั่วโมง อาจทำให้คนชอบกัน

และหนึ่งวัน อาจผูกพันจนรักกัน

แต่ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม

ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน

ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือ

จะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน

หากนาฬิกา ย้อนวันเวลากลับไป

ถึงวันที่เราเจอกัน แล้วฉันจะทำอย่างไร

ตอบใจตัวเอง ถ้าย้อนไปวินาทีนั้น

ฉันก็จะทำอย่างเดิม ฉันจะรักเธออย่างเดิม

แต่ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม

ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน

ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือ

จะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน

ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม

ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน

ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือ

จะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน

ทั้งหมดชีวิต มันจะพอไหม

ที่จะใช้เพื่อลืม ไม่คิดถึงคนหนึ่งคน

ทั้งหมดชีวิต เวลาที่ยังเหลือ

จะพอไหมให้ใจ ได้ลบล้างความผูกพัน

Be the first to like.
loading...