เนื้อเพลง เบื่อก็ทนเอา – buddha bless

เพลง : เบื่อก็ทนเอา

ศิลปิน : buddha bless

เนื้อเพลง :

ขออภัยท่านผู้ใหญ่ที่พวกเราวุ่นวายเสมอ

นับแต่นี้ท่านจะไม่เจอคนกวนหัวใจท่านอีก

และพวกเราก็เช่นเดียวกัน อย่าดึงดันให้มันมากไป

ท่านเหล่านั้นเขาเป็นผู้ใหญ่ยังไงก็ดี

เบื่อก็ทนเอา อย่าไปกวนเขา

เขาจะดุเอา ให้เราทำเฉยมันเรื่อยไป

เบื่อก็ทนฟัง หากยังทนไหว

หูก็ฟังไป ถ้าทนไม่ไหวก็หลับตา

เบื่อก็ทนเอา อย่าไปกวนเขา

เขาจะดุเอา ให้เราทำเฉยเอาไว้ก่อน

เบื่อก็ทนไป อย่าทำใจร้อน

คิดว่าเป็นพร รับพรท่านไว้จะได้ดี

ท่านเหล่านั้นเขาเป็นผู้ใหญ่ ท่านจะคอยสอนเราให้ดี

เห็นว่าเรายังต้องมีคนคอยแนะนำให้ก่อน

แม้บางครั้งท่านจะผิด ก็ไม่ควรคิดมากอะไร

ก็บอกแล้วว่าผู้ใหญ่ยังไงก็ดี

เบื่อก็ทนเอา อย่าไปกวนเขา

เขาจะดุเอา ให้เราทำเฉยมันเรื่อยไป

เบื่อก็ทนฟัง หากยังทนไหว

หูก็ฟังไป ถ้าทนไม่ไหวก็หลับตา

ท่านเหล่านั้นเขาเป็นผู้ใหญ่ ท่านจะคอยสอนเราให้ดี

เห็นว่าเรายังต้องมีคนคอยแนะนำให้ก่อน

แม้บางครั้งท่านจะผิด ก็ไม่ควรคิดมากอะไร

ก็บอกแล้วว่าผู้ใหญ่ยังไงก็ดี

เบื่อก็ทนเอา อย่าไปกวนเขา

เขาจะดุเอา ให้เราทำเฉยมันเรื่อยไป

เบื่อก็ทนฟัง หากยังทนไหว

หูก็ฟังไป ถ้าทนไม่ไหวก็หลับตา

เบื่อก็ทนเอา อย่าไปกวนเขา

เขาจะดุเอา ให้เราทำเฉยเอาไว้ก่อน

เบื่อก็ทนไป อย่าทำใจร้อน

คิดว่าเป็นพร รับพรท่านไว้จะได้ดี

เบื่อก็ทนเอา อย่าไปกวนเขา

เขาจะดุเอา ให้เราทำเฉยมันเรื่อยไป

เบื่อก็ทนฟัง หากยังทนไหว

หูก็ฟังไป ถ้าทนไม่ไหวก็หลับตา

Be the first to like.
loading...