เนื้อเพลง แว่วเสียงซึง – เรียม ดาราน้อย

เพลง : แว่วเสียงซึง

ศิลปิน : เรียม ดาราน้อย

เนื้อเพลง :

ลมเหนือล่อง ม่านฟ้าผ่อง สดสวยตระการ

ดอกไม้บาน เอื้องฟ้าตระหง่าน กลิ่นหอมกรุ่นมา

ตีต๊ะติดตึง แว่วเสียงซึง เย็นซ่านอุรา

ม่วนแต๊นา เสียงน้ำเซาะซ่า สู่แก่งหิน

แว่วเสียงซึง คล้ายดังเสียงผึ้ง ภุมรินทร์

โบยโผบิน ไปทั่วถิ่น ไพรสนท์

ข้าเจ้ากลัวใจ แมลงผึ้งไฝ่ เวียนวน

กลัวเหมือนดังคน ที่ชอบซุกซน เร่รักเรื่อยไป

เพลงรักแว่ว ฟังพลิ้วแผ่ว มาแล้วแต่ไกล

พาหัวใจ ล่องลอยฝันใฝ่ รักซึ้งอุรา

ตีต๊ะติดตัง แว่วเสียงซึง ดังก้องพนา

แว่ววาจา อ้ายเคยอู้ว่า บ่จุ๊หลอกลวง

เพลงรักแว่ว ฟังพลิ้วแผ่ว มาแล้วแต่ไกล

พาหัวใจ ล่องลอยฝันใฝ่ รักซึ้งอุรา

ตีต๊ะติดตัง แว่วเสียงซึง ดังก้องพนา

แว่ววาจา อ้ายเคยอู้ว่า บ่จุ๊หลอกลวง

Be the first to like.
loading...