เนื้อเพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน – Da Endorphine

เพลง : ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

ศิลปิน : Da Endorphine

เนื้อเพลง :

ใครอาจจะไม่เข้าใจ

krai aat ja mai kao jai

Others probably won’t undestand;

ว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นมันเป็นเช่นไร

waa kwaam sam-pan kong rao nan man bpen chen-rai

About our relationship.

และใครอาจจะเข้าใจผิด

lae krai aat ja kao jai pit

And others probably would misunderstood,

และคงคิดไป และคงเข้าใจตามที่เห็น

lae kong kit bpai lae kong kao jai dtaam tee hen

And may think, and may understand as according to what’s apparent.

คงมีเพียงเราสองคน ท่ามกลางหมู่ดาวมากมาย ที่รู้กันในใจ

kong mee piang rao song kon taam-glaang moo daao maak maai tee roo gan nai jai

Probably just the two of us, among the many groups of stars, would understands each other at heart.k

มันจำเป็นด้วยหรือ ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์

man jam bpen duay reu tee dtong yoo nai god gen

It had to be so or that it must be as according to regulations,

ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไร

tee krai baang kon gam-not waa rak bpen yaang rai

That someone had specified, as to how love should be.

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

mai dtong roo waa rao kop gan baep nai

No need to know that how we relate to each other;

ไม่อาจหาคำๆไหนมาเพื่ออธิบาย

mai aat haa kam-kam nai maa peua a-ti-baai

Don’t have to look for any words to explain it.

ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจ

mai dtong rak meuan kon rak gor sook hua jai

Don’t have to love as lovers do, we would also be happy.

เพียงแค่เราเข้าใจ ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้

piang kae rao kao jai gor neua kam eun dai nai lohk nee

Just only that we understands each other, it would surpass any other words in this world.

เราอาจจะแยกกันอยู่ ไม่นอนด้วยกันทุกคืนทุกวันอย่างคู่ใคร

rao aat ja yaek gan yoo mai non duay gan took keun took wan yaang koo krai

We probably would split-up, and not sleep together every night and every day, like other couples;

อย่างน้อยมีเธอที่เข้าใจ แม้จะไม่มีผู้ใดเข้าใจความรักนี้

yaang noi mee ter tee kao jai mae ja mai mee poo dai kao jai kwaam rak nee

At least I had you that understands me, even though I won’t have others to understand this love.

คงมีเพียงเราสองคน ท่ามกลางหมู่ดาวมากมาย ที่รู้กันในใจ

kong mee piang rao song kon taam-glaang moo daao maak maai tee roo gan nai jai

Probably just the two of us, among the many groups of stars, would understands each other at heart.k

มันจำเป็นด้วยหรือ ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์

man jam bpen duay reu tee dtong yoo nai god gen

It had to be so or that it must be as according to regulations,

ที่ใครบางคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไร

tee krai baang kon gam-not waa rak bpen yaang rai

That someone had specified, as to how love should be.

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

mai dtong roo waa rao kop gan baep nai

No need to know that how we relate to each other;

ไม่อาจหาคำๆไหนมาเพื่ออธิบาย

mai aat haa kam-kam nai maa peua a-ti-baai

Don’t have to look for any words to explain it.

ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจ

mai dtong rak meuan kon rak gor sook hua jai

Don’t have to love as lovers do, we would also be happy.

เพียงแค่เราเข้าใจ ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้

piang kae rao kao jai gor neua kam eun dai nai lohk nee

Just only that we understands each other, it would surpass any other words in this world.

(Interlude)

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

mai dtong roo waa rao kop gan baep nai

No need to know that how we relate to each other;

ไม่อาจหาคำๆไหนมาเพื่ออธิบาย

mai aat haa kam-kam nai maa peua a-ti-baai

Don’t have to look for any words to explain it.

ไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจ

mai dtong rak meuan kon rak gor sook hua jai

Don’t have to love as lovers do, we would also be happy.

เพียงแค่เราเข้าใจ ก็เหนือคำอื่นใดในโลกนี้

piang kae rao kao jai gor neua kam eun dai nai lohk nee

Just only that we understands each other, it would surpass any other words in this world.

Read more: http://www.ethaimusic.com/endorphine/mai-dtong-roo-waa-rao-kop-gan-baep-nai.html#ixzz0lhdq18vn

Be the first to like.
loading...