เนื้อเพลง หนุ่มดอยหงอยเหงา – เหิรฟ้า

เพลง : หนุ่มดอยหงอยเหงา

ศิลปิน : เหิรฟ้า

เนื้อเพลง :

เกิดเป๋นจาวดอยมันน้อยใจ๋แต้นา ก่อจะเป๋นผีบ้าก่อเพราะว่าอกหัก เพราะโดนสาวน้อยมาหลอกมาจั๊ก ฮื้อเฮาหลงฮักละหัวปักหัวปำ เป๋นบะโง๊ก บะง๊ะ โก๊ะงก ว่าอั้น โอ๊ะๆ จ๊นกั๋น หนุ่มดอยหงอยเหงา

ไปหลงสาวน้อย(ละ)ตี้ในเมืองใหญ่ ละบะเจียมหัวใจเลียวผ่อตั๋วเก่า ก่อเลยโดนจุ๊ก่อเลยต้องเศร้า นั่งแป๋งหน้าง่าวเฝ้าดอยเดียวดาย เยี๊ยหยังก่อบะลุก เยี๊ยก๋านก่อบะใด้ เป๋นดีใค้ต๋ายแต้นา เหมือนผีบ้า หมาว้อ ซวยๆๆกึ๊ดละซวยโถ่ลือถ่าย บะใดต้องมานั่งไห้ บะใดต้องมานั่งไห้ น้ำต๋าไหลย้อยดอย น้ำต๋าไหลย้อยดอย

(หื้อๆๆ ล๊ะเฮาไปเหียละ สาวแอ๊บแบ๊ว)

เกิดเป๋นจาวดอยมันน้อยใจ๋แต้นา ก่อจะเป๋นผีบ้าก่อเพราะว่าอกหัก เพราะโดนสาวน้อยมาหลอกมาจั๊ก ฮื้อเฮาหลงฮักละหัวปักหัวปำ เป๋นบะโง๊ก บะง๊ะ โก๊ะงก ว่าอั้น โอ๊ะๆ จ๊นกั๋น เปิ้นมาหายหนี

(เปิ้นละเฮาไปล๊ะบะเฮ้ย…)

ก่อจ้างมันเตอะมีปะเล๊อสาว ตึงบะก้ายซั๊กน้อยตี้งามตี้ดี ทั้งกระเหรี่ยงมูเซอ(ละ)มู(ละ)เย้า(ละ)ตี้(ละ)มี(ละ)มา(ละ)ฮัก(ละ)คนดี(ละ)จ่วยมาฮัก(ละ)ษาใจ มาฮักสาวดอยบ้านเฮาดีกว่า จะบะต้องใด้มา(ละ)เสียอกเสียใจ๋ เป๋นแฟนกั๋นบ๋อน้องขะใจ๋ โวยๆๆขะใจ๋โวยๆ ฮับปากๆ มาสร้างวิมารสวรรค์ มาสร้างวิมารสวรรค์ อยู่ตวยกั๋นบนดอย อยู่ตวยกั๋นบนดอย

(เฮาตึงบะง้อสาวกรุงเทพฯล๊ะ เฮามาฮักสาวบนดอยบ้านเฮาดีกว่า เชอะ!)

ก่อจ้างมันเตอะมีปะเล๊อสาว ตึงบะก้ายซั๊กน้อยตี้งามตี้ดี ทั้งกระเหรี่ยงมูเซอ(ละ)มู(ละ)เย้า(ละ)ตี้(ละ)มี(ละ)มา(ละ)ฮัก(ละ)คนดี(ละ)จ่วยมาฮัก(ละ)ษาใจ มาฮักสาวดอยบ้านเฮาดีกว่า จะบะต้องใด้มา(ละ)เสียอกเสียใจ๋ เป๋นแฟนกั๋นบ๋อ น้องขะใจ๋ โวยๆๆขะใจ๋โวยๆ ฮับปากๆ มาสร้างวิมารสวรรค์ มาสร้างวิมารสวรรค์ อยู่ตวยกั๋นบนดอย อยู่ตวยกั๋นบนดอย

Be the first to like.
loading...