เนื้อเพลง ขอโทษ – ปั่น

เพลง : ขอโทษ

ศิลปิน : ปั่น

เนื้อเพลง :

ขอโทษ ขอโทษที่ทักคนผิด

ขอโทษที่ใจมันคิด คิดว่าเคยรู้จัก

ก็คุณเหมือนคนหนึ่ง ซึ่งเคยรักเคยมีเยื่อใย

ขอโทษ ขอโทษที่เข้าใจผิด

เพราะว่าใจมันคิด คิดถึงคนรักเก่า

ภาพของเขายังหลอก

จึงได้เห็นคุณเป็นเขาไป

หน้าตาคุณ เหมือนเขามาก

ท่าทางคุณ ยิ่งดูคล้าย

แต่คุณคง ไม่เคยทิ้งใคร

ให้เจ็บ ให้ช้ำ ใจเหมือนกับเขา

ขอโทษ ขอโทษที่เข้าใจผิด

เพราะว่าใจยังคิด คิดถึงเขาไม่วาย

หากยังลืมไม่ลง ก็คงทักคนผิดเรื่อยไป

หน้าตาคุณ เหมือนเขามาก

ท่าทางคุณ ยิ่งดูคล้าย

แต่คุณคง ไม่เคยทิ้งใคร

ให้เจ็บ ให้ช้ำ ใจเหมือนกับเขา

ขอโทษ ขอโทษที่เข้าใจผิด

เพราะว่าใจยังคิด คิดถึงเขาไม่วาย

หากยังลืมไม่ลง ก็คงทักคนผิดเรื่อยไป

Be the first to like.
loading...