เนื้อเพลง ดวงฤดี – สุชาติ ชวางกูร

เพลง : ดวงฤดี

ศิลปิน : สุชาติ ชวางกูร

เนื้อเพลง :

หลงรักเธอ ฉันรักเธอ ดวงฤดีพี่นี้รักทรามวัย

ขอดวงใจโปรดอย่าเลือนร้างลา

ในดวงใจพี่นี้รักบังอร โถงามงอนโปรดอย่างอนทุกครา

เพราะรักเธอ ฉันรักเธอ โถให้คอย

อีกกี่เดือน กี่ปี คอย บอกให้คอย คอยทุกนาที

หรือลวงเราให้มีความหวังแค่คอย ลัลลาๆๆๆๆ

หรือลวงเรามีความหวังแค่คอย

ดวงฤดีพี่นี้รักทรามวัย ขอดวงใจโปรดอย่าเลือนร้างลา

ในดวงใจพี่นี้รักบังอร โถงามงอนโปรดอย่างอนทุกครา

เพราะรักเธอ ฉันรักเธอ โถให้คอย

อีกกี่เดือน กี่ปี คอย บอกให้คอย

คอยทุกนาที หรือลวงเราให้มีความหวังแค่คอย

Be the first to like.
loading...