เนื้อเพลง AH! – after school

เพลง : AH!

ศิลปิน : after school

เนื้อเพลง :

이렇게 둘이 너와 단 둘이

อีรอดเก ทูรี นอวา ดัน ทูรี

언제나 우린 달콤한 이야길 하고파

ออนเจนา อูรีน ทัลคมฮัน อียากิล ฮาโกพา

둘이 둘이 오늘밤 둘이 사랑해 우리 둘이 둘이 baby

ทูรี ทูรี โอนึลบัม ทูรี ซารังเฮ อูรี ทูรี ทูรี Baby

잘빠진 다리와 외모 너는 내게 반하지

จัลเปจิน ทารีวา เวโม นอนึน เนเก บันฮาจี

그대를 향한 윙크 한번 내게 빠지지

คือเดรึล ฮยังฮัน วิงคึ ฮันบอน เนเก ปาจีจี

니 높은 콧대 내 몸맨 어때

นี นพพึน คดเด เน มมเมน ออเต

내 앞에선 니 모든게 무너지고 말껄

เน อัพเพซอน นี โมดึนเด มูนอชีโก มัลกอล

사랑한다 말만 말고 보여 주겠니

ซารังฮันดา มัลมัน มัลโก โบยอ จูเกสนี

나도 니가 맘에 들어 춤을 추겠니

นาโด นีกา มัมเม ดึลรอ ชุมมึล ชูเกสนี

너와 난 왠지 자꾸만 왠지

นอวา นัน เวนจี ชักกูมัน เวนจี

통할 것만 같아 너를 사랑 할것 같아

ทงฮัล กอทมัล กัททา นอรึล ซารัง ฮัลกอส กัททา

(*)

짧은 시간 가까워진 우리 둘 사이

ชัลบึน ชีกัน กาจีวอจิน อูริน ทุล ซาอี

그대와 난 이제 하늘이 맺어준 사이

คือเดวา นัน อีเจ ฮานึลลี เมจจอจุน ซาอี

두말 할 필요 없어 다가와 내게 어서

ทูมัล ฮัล พิลรโย ออบซอ ทากาวา เนเก ออบซอ

조명이 나를 번쩍 비추면

โจมยองงี นารึล บอนจอก พีชูมยอน

그댈 유혹하는 내 눈빛이 뜨거워지지

คือเดล ยูฮกฮานึน เน นุนบิชชี ตือกอวอจีจี

다른 남자들은 니가 너무 부러워지지

ทารึน นัมจาดือรึน นีกา นอมู พูรอวอจีจี

말은 안해도 난 알잖아 표현 안해도 다 알아

มัลรึน อันเฮโด นัน อัลจานา พโยฮยอน อันเฮโด ทา อารา

빨개진 니 얼굴이 다 말을 해주잖아

ปันเกจิน นี ออลกุลลี ทา มัลรึล เฮจูจานา

(*)

나나나~~

นานานา~

After school in the house 모두 같이 Make it bounce

After school in the โมดู กัทชี Make it bounce

들어봐 지금 내 말 오늘밤 tonight

ทึลรอบวา ชีกึม เน มัล โอนึลบัม tonight

다가와 말못했던 얘기 우리 둘만의 작고 작은 속삭임

ทากาวา มัลมทเทสดอน เยกี อูรี ทุลมันเน ชักโก ชักกึนซกซากิม

그래 넌 지금 날 너무 원하지 가벼운건 싫어 내 모습이

คือเร นอน ชีกึม นัล นอมู วอนฮาจี คาบยออุนกอน ชิลอ เนโมซึบบี

다른 장소 After party 걱정마 이런 내 스타일에

ทารึน ชังโซ After party คอกจองมา อีรอน เน ซือทาอิลเล

오늘밤은 후회안해 내 맘을 뺏어봐 Bad boy

โอนึลบัม ฮูเฮวอันเฮ เน มัมมึล เปซอบวา Bad boy

(*)

짧은 시간 가까워진 우리 둘 사이

ชัลบึน ชีกัน กาจีวอจิน อูริน ทุล ซาอี

그대와 난 이제 하늘이 맺어준 사이

คือเดวา นัน อีเจ ฮานึลลี เมจจอจุน ซาอี

두말 할 필요 없어 다가와 내게 어서

ทูมัล ฮัล พิลรโย ออบซอ ทากาวา เนเก ออบซอ

조명이 나를 번쩍 비추면

โจมยองงี นารึล บอนจอก พีชูมยอน

그댈 유혹하는 내 눈빛이 뜨거워지지

คือเดล ยูฮกฮานึน เน นุนบิชชี ตือกอวอจีจี

다른 남자들은 니가 너무 부러워지지

ทารึน นัมจาดือรึน นีกา นอมู พูรอวอจีจี

말은 안해도 난 알잖아 표현 안해도 다 알아

มัลรึน อันเฮโด นัน อัลจานา พโยฮยอน อันเฮโด ทา อารา

빨개진 니 얼굴이 다 말을 해주잖아

ปันเกจิน นี ออลกุลลี ทา มัลรึล เฮจูจานา

(*)

나나나~~

นานานา~

After school in the house 모두 같이 Make it bounce

After school in the โมดู กัทชี Make it bounce

들어봐 지금 내 말 오늘밤 tonight

ทึลรอบวา ชีกึม เน มัล โอนึลบัม tonight

다가와 말못했던 얘기 우리 둘만의 작고 작은 속삭임

ทากาวา มัลมทเทสดอน เยกี อูรี ทุลมันเน ชักโก ชักกึนซกซากิม

그래 넌 지금 날 너무 원하지 가벼운건 싫어 내 모습이

คือเร นอน ชีกึม นัล นอมู วอนฮาจี คาบยออุนกอน ชิลอ เนโมซึบบี

다른 장소 After party 걱정마 이런 내 스타일에

ทารึน ชังโซ After party คอกจองมา อีรอน เน ซือทาอิลเล

오늘밤은 후회안해 내 맘을 뺏어봐 Bad boy

โอนึลบัม ฮูเฮวอันเฮ เน มัมมึล เปซอบวา Bad boy

(*)

Be the first to like.
loading...