เนื้อเพลง too much – soft love

เพลง : too much

ศิลปิน : soft love

เนื้อเพลง :

(MB) Love is blind, as far as the eye can see

รักเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก ไกลเกินกว่าสองตาจะจับจ้อง

Deep the meaningless words to me

ลึกซึ้งกว่าความหมายของคำใดๆที่มีให้กับฉัน

(E) Easy lover, I need a friend

ใจเย็นที่รัก ฉันแค่ต้องการเพื่อน

Road to nowhere, twist and turns but will this never end

หนทางยังอีกยาวไกล ทางคดเคี้ยวลัดเลาะมากมายแต่หาได้ถึงจุดสิ้นสุดไม่

(MC) Well my dear you’ll know that he pleases me

เอาล่ะที่รัก เธอก็รู้ว่าเขาต้องการฉันมากแค่ไหน

But sometimes illusion ain’t no revolution

แต่บางครั้งภาพลวงตาก่อไม่ก่อให้เกิดสิ่งใด

That ain’t no release for me

เพราะมันไม่ได้มีไว้เพื่อฉันเลย

Chorus

(SG)Too much of something is bad enough

บางสิ่งที่มากเกินไปมันก็ไม่ดี

But something’s coming over to make me wonder

แต่บางสิ่งที่เข้ามาหาฉันก็ทำฉันสงสัยไปเหมือนกัน

Too much of nothing is just as tough

บางสิ่งถ้าไม่เสียเลยก็ดูไม่ดี

I need to know the way to feel to keep me satisfied

ฉันแค่อยากจะรู้ถึงความรู้สึกที่จะทำให้ฉันพึงพอใจ

(G)I wrapped myself from around your finger

ฉันพันร่างกายด้วยมือของคุณทั้งสองข้าง

Hold me too tight or left to linger

โอบฉันให้แน่นไว้ หรือจะปล่อยฉันไปล่ะ

(V)Something fine built to last

บางสิ่งก็ดี รูปร่างไว้ทีหลัง

Stripped up there I guess we’re running out of time too fast

ถอดมันตอนนี้ ฉันเกรงว่ามันจะเร็วเกินไปสำหรับเรานะ

(MC)Yes my dear you know he soothes me (moves on)

จริงจ๊ะเพื่อนรัก ที่เขาอ่อนหวานกับฉัน (ทำต่อไป)

There’s no complication there’s no explanation

ปราศจากความขุ่นข้องปราศจากคำอธิบายใดๆ

It’s just a groove in me

แค่เข้าใจในตัวฉัน

[Chorus]

(MC)What part of no don’t you understand

อีกรูปหนึ่งของคำว่าไม่ เธอไม่เข้าใจเลยเหรอ

(understand understand)

(เข้าใจหน่อยซิ เข้าใจหน่อย)

I want a man not a boy who thinks he can

ฉันต้องการผู้ชาย ไม่ใช่เด็กผู้ชายที่คิดว่าเข้าข้างตัวเองว่าทำได้

Boy who thinks he can

เด็กผู้ชายที่คิดว่าเข้าข้างตัวเองว่าทำได้

Chorus

(Repeat to end)

Be the first to like.
loading...