????????? Sakura Ulta – Jigoku Shoujo

???? : Sakura Ulta

?????? : Jigoku Shoujo

????????? :

Sakura no hana wa itsu hiraku

Yama no osato ni itsu hiraku

Sakura no hana wa itsu niou

Warau nana no ko asobu koro

Sakura no hana wa itsu odoru

Utau nana no ko nemuru koro

Sakura no hana wa itsu kuchiru

Shinda nana no ko noboru koro

español

¿cuando floreceràn las flores del cerezo?

¿cuando floreceran en la aldea de las montañas?

¿cuando oleran las flores del cerezo?

cuando el niño rie juegue

¿cuando bailaran las flores del cerezo?

cuando el niño que canta duerma

¿cuamdo se marchitaran las flores del cerezo?

cuando el niño muerto se levante

Be the first to like.
loading...