เนื้อเพลง ตายทั้งเป็น – ไรทาลิน

เพลง : ตายทั้งเป็น

ศิลปิน : ไรทาลิน

เนื้อเพลง :

ไม่มีเสียงเพลงรอยยิ้มหายไป

ไม่รับรู้อะไรสักอย่าง เก็บตัวอยู่ผู้เดียว

เหม่อลอยและชาเฉย กี่วันแล้วก็เหมือนเดิม

ชีวิตฉันฝากไว้ ทุ่มเททั้งใจให้เพียงแค่เธอ

ไม่เหลือสักอย่างแล้ว ทุกอย่างมันหายไปพร้อมตัวเธอ

สูญเสียเธอมันคือชีวิตฉันทั้งชีวิต

ฉันมันเป็นแค่เศษคนที่มีลมหายใจ

นอกจากนั้นไม่เหลืออะไรเลย

เมื่อไม่มีเธอข้างกันทุกอย่างก็หมดความหมาย

แม้ว่ายังหายใจ ก็เหมือนคนตายทั้งเป็น

ไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นเหมือนเดิม

กลับเป็นฉันคนเดิมอีกที

หรือว่าต้องอยู่ต้องทนไปอย่างนี้ จนวันที่ไม่หาย

สูญเสียเธอมันคือชีวิตฉันทั้งชีวิตใจ

ฉันมันเป็นแค่เศษคนที่มีลมหายใจ

นอกจากนั้นไม่เหลืออะไรเลย

เมื่อไม่มีเธอข้างกันทุกอย่างก็หมดความหมาย

แม้ว่ายังหายใจ ก็เหมือนคนตายทั้งเป็น

ไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นเหมือนเดิม

กลับเป็นฉันคนเดิมอีกที

หรือว่าต้องอยู่ต้องทนไปอย่างนี้ จนวันที่ไม่หาย

สูญเสียเธอมันคือชีวิตฉันทั้งชีวิตใจ

มันเหลือเพียงแค่คนที่ไร้จุดหมายอยู่ไปแค่วันวัน

นานเท่าไหร่ทรมาน ฉันไม่อยากหายใจ

วันนี้ที่ต้องอยู่ไม่รู้ว่าต้องทนมีชีวิตไปเพื่อใคร

ฉันมันเป็นแค่เศษคนที่มีลมหายใจ

นอกจากนั้นไม่เหลืออะไรเลย

เมื่อไม่มีเธอข้างกันทุกอย่างก็หมดความหมาย

แม้ว่ายังหายใจ ก็เหมือนคนตายทั้งเป็น

ไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นเหมือนเดิม

กลับเป็นฉันคนเดิมอีกที

หรือว่าต้องอยู่ต้องทนไปอย่างนี้ จนวันที่ไม่หาย

สูญเสียเธอมันคือชีวิตฉันทั้งชีวิตใจ

โว โว โฮ

Be the first to like.
loading...