เนื้อเพลง 한번쯤은 – T-MAX

เพลง : 한번쯤은

ศิลปิน : T-MAX

เนื้อเพลง :

천천히 걸어가 아이처럼 느린 걸음으로

ชอลชอลฮี คอลอกา อาอีชอรอม นือริน คอลึมอือโร

내가 항상 보던 그 거리가 어떤 모습인지

เนกา ฮักซัง โพตอน คือ คอรีกา ออตอน โมซืบอินจี

고개를 들어 하늘도 바라봐

โคเกรึน ทือรอ ฮานึลโท พาราบรา

언제나 앞만보고 걷던

ออนเจนา อัพมันโพโก คอดตอน

하루를 난 오늘은 잊을래

ฮารุลึน นัน โอนือลึน อิชึลเร

한번쯤은 꼭 소리쳐 세상을 향해 소리쳐

ฮันบอนจือมึน กก โซรีช่อ เชซางึล ฮยังแฮ โซรีชย่อ

한번쯤은 겁많던 나를 벗어 던져버리고

ฮันบอนจือมึน คอบมันตอน นารึล บอชอ ตอนชยอพอรีโก

그토록 바라던 꿈을 내 품에 가득 안을수 있게

คืโท่โรก พาราตอน กุบึล เน พุเม คาทึก อันอึลซู อิชเก

한번쯤은 다른 표정으로 살아가 볼거야

ฮันบอนจือมึน ทารึน พยูชองอือโร ซัลรากา พลกอยา

잠시 멈춰 하늘을 봐 조금 늦어도되니까

ชัมชี มัมชวอ ฮานือรึน พรา โชกึม นึชอโทเดวนีกา

정신없이 달린 오늘날의 난

ชองชินออบชี ทัลริน โอนึลนัลเอ นัน

그래봤자 고작 삶의 반의 반

คือเรพัซชา โกชัก ซัลเอ พันเน พัน

잃어버렸던 나를 찾아

อิลลอพอชยอลตอน นารึน ช่าชา

눈 딱 감고 하면 괜찮아

นุน ตัก คัมโก ฮามยอล เควนชันนา

맘껏 세상에 소리쳐봐

มัมกอช เชซาเง โซรีชยอพรา

내 꿈이 품안에 안길테니까

เน กุมี พุมาเน อันกิลเท่นีเกา

내가 내 모습을 다른 모습으로

เนกา เน โมชือมึล ทาริน โมซึมือโร

오늘을 살아가 볼거야

โอนึรึล ซารากา พลกอยา

지루했던 어제는 잊은채

ชีรุแฮชตอน ออเจนึน อิชึนแช่

한번쯤은 꼭 소리쳐 세상을 향해 소리쳐

ฮันบอนจือมึน กก โซรีชยอ เชซางึล ฮยาแฮ โซรีชยอ

한번쯤은 겁많던 나를 벗어 던져버리고

ฮันบอนจือมึน คอมมันตอน นารึล บอชอตอนชยอบอรีโก

그토록 바라던 꿈을 내 품에 가득 안을수 있게

คือโท่รก พาราตอน กุมึล เน พุเม คาทืก อานึลซู อิชเก

한번쯤은 다른 표정으로 살아가 볼거야

ฮันบอนจือมึน ทารึน พยูชองือโร ซารากา พลกอยา

눈물나도 감추지 말고 잃어버려도 좋아

นุนมุลนาโท คัมชู่ชี มัลโก อิชรอบอชลอโท โชอา

내일부터 몇만큼 더

เนอิลพูท่อ มยอชมันคื่ม ทอ

키가 커버린 나를 보여줄거야

คี่กา ค่อพอริน นารึล โพยอชุลกอยา

(하늘을 가져봐)

(ฮานึรึล กาชยอพรา)

더 맘 졸이지 말고 후회하지 말고

ทอ มัม โชรีจี มัลโก ฮุเฮฮาจี มัลโก

어제의 나를 버려 힘껏 쭉 팔을 뻗어

ออเจเอ นารึล พอรยอ ฮิมกอช จุก พ่ารึล ปอทอ

(하늘을 날아봐)

(ฮานึรึล นาราพรา)

어때 새롭게 너의 길 앞에

ออแต แชโรลเก นาเอ คิล อาเพ

뭔가 보이는 것 같애 그런 것 같애

มอนกา โพอีนึน คอช คาแท่ คือรอน คอช คาแท่

사랑이 나를 부를때 사랑이 내게 안길때

ซารางี นารึล พูรึลแต ซารางี เนเก อันคิลแต

이 순간은 수줍게 말하던 내가 아닌거야

อี ซุนคานึน ซูชุบเก มัลฮาตอน เนกา อานินกอยา

그토록 바라던 꿈이 갑자기 내린 소나기처럼

คือโท่รก พาราตอน กุมี คับชากี เนริน โซนาคีชอรอม

온다해도 망설이지 않고

อนทาแฮโด มังซอรีชี อันโค

접고 말테니까 날 믿어봐

ชอบโก มัลเท่นีกา นัล มีทอพรา

Be the first to like.
loading...