เนื้อเพลง คนเดียวในดวงใจ – จิตตาภา

เพลง : คนเดียวในดวงใจ

ศิลปิน : จิตตาภา

เนื้อเพลง :

เธอ มาจากไหน เธอจะเป็นใคร

ฉันไม่เคยคิด รู้ แต่บัดนี้ เธอมาสถิตย์

มาอยู่ใกล้ชิด ในดวงใจฉัน

เธอมาจากไหน จากดินผืนใด

หรือจากสวรรค์ ฉันก็จะรัก

รักเธอเท่ากัน ไม่เคยจะหวั่นแม้คำนินทา

คนเดียวเท่านั้น ในชีวิต

คนเดียวสนิท แนบ อุรา

คนเดียวที่ฉัน บูชา

ยอดปรารถนา คนเดียวในโลก

เธอ มาจากไหน เธอจะเป็นใคร

ฉันถือเป็นโชค แม้รักเธอแล้ว

ฉันต้องเศร้าโศก เป็นคนโชคร้าย

ในโลกก็ยอม

คนเดียวเท่านั้น ในชีวิต

คนเดียวสนิท แนบอุรา

คนเดียวที่ฉัน บูชา

ยอดปรารถนา คนเดียวในโลก

เธอมาจากไหน เธอจะเป็นใคร

ฉันถือเป็นโชค แม้รักเธอแล้ว

ฉันต้องเศร้าโศก เป็นคนโชคร้าย

ในโลกก็ยอม…

Be the first to like.
loading...