เนื้อเพลง แก่งสะพือ – ทูล ทองใจ

เพลง : แก่งสะพือ

ศิลปิน : ทูล ทองใจ

เนื้อเพลง :

เที่ยวชมแก่งสะพือ

งามสมชื่อเลื่องลือทั่วไป

มองสายน้ำหลากไหล

ซัดโคนแก่งหินน้อยใหญ่

กระเซ็นเป็นฝอยงดงาม

แว่วเพลงขลุ่ยชาวไพร

เหมือนโน้มให้จิตใจสุขตาม

เพลินธรรมชาติงาม

เสียงลมแผ่วหวิวทุกยาม

เสียงน้ำซัดซาดแก่งหิน

ใจเราสองเกลียวกลม

เคียงคู่ไปเกี่ยวชม

แสนเพลินอารมณ์ชมน้ำหลั่งริน

เสียงน้ำกระทบแก่งหิน

เสียงดังได้ยิน เหมือนใครครวญคร่ำรำพัน

เที่ยวชมเกาะแก่งไป

เพลินเหมือนใด้ เที่ยวในสวรรค์

ชวนใจรักผูกผัน สัญญาว่าจะรักมั่น

เหมือนวันเที่ยวแก่งสะพือ

เที่ยวชมเกาะแก่งไป

เพลินเหมือนใด้ เที่ยวในสวรรค์

ชวนใจรักผูกผัน สัญญาว่าจะรักมั่น

เหมือนวันเที่ยวแก่งสะพือ

Be the first to like.
loading...