เนื้อเพลง เซ็ง (ทำไม) – Ebola

เพลง : เซ็ง (ทำไม)

ศิลปิน : Ebola

เนื้อเพลง :

จะเอาอะไรกับผม ผมมันก็แค่คน

เกิดมาต้องอดทน ทนกับสิ่งที่เรียกว่างาน

งานมันคืออะไร ใครช่วยตอบหน่อย

ทำไมต้องทนทำมัน งานมันคืออะไรวะ ทำไม ทำไม ทำไมต้องทนทำมัน

คำว่าคนเกิดมาต้องอดต้องทน ยิ่งจนก็ต้องอดทนมากกว่าคนทั่วไป

งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข

แต่ถ้าทุกข์เพราะไม่มีเงิน ก็คงเพราะไม่มีงาน

งานมันคืออะไรวะ ทำไม ทำไม ทำไมต้องทนทำมัน

ทำมันทำไม ทำมันเพื่ออะไร ทำมันเพื่ออะไร

ทำไมต้องทำมัน เบื่อก็ต้องทำ ทำกันเข้าไป ทำกันอยู่เรื่อยไป

ทำไมต้องทนทำมัน เบื่อแล้ว เซ็งแล้ว เบื่อแล้ว เซ็งแล้ว

ยังคงทำต่อไป คำว่าคนเกิดมาต้องอดทน

ทนทำในสิ่ง ที่เรียกว่างาน งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข

แต่ถ้าทุกข์เพราะไม่มีเงิน ก็คงเพราะไม่มีงาน

งานมันคืออะไรวะ ทำไม ทำไม ทำไมต้องทนทำมัน

Be the first to like.
loading...