เนื้อเพลง กรุงเทพมหานคร – อัสนีย์ วสันต์

เพลง : กรุงเทพมหานคร

ศิลปิน : อัสนีย์ วสันต์

เนื้อเพลง :

กรุงเทพมหานคร

อมรรัตนโกสินทร์

มหินทราอยุธยามหาดิลก

ภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์

อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน

อมรพิมานอวตารสถิต

สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

Be the first to like.
loading...