เนื้อเพลง เมียห่าว – ร็อคออนซอน

เพลง : เมียห่าว

ศิลปิน : ร็อคออนซอน

เนื้อเพลง :

ชื่อเพลง :: เมียห่าว

ศิลปิน :: ร็อคออนซอน

ส่งโดย :: ชาญ แดนพนม

เมื่อวันที่ :: 2008-10-21

เมียห่าว

ร็อคออนซอน

เมียห่าว ล่ะเมียห่าว เมียห่าว

เมียห่าว ล่ะเมียห่าว เมียห่าว

เมียห่าว ล่ะเมียห่าว เมียห่าว

…ดนตรี…

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา

ห่าวแท้น้อเมียเฮา ห่าวปานสาวซำน้อย

ห่าวแท้น้อเมียเฮา ห่าวล่ะแฮงขึ้นบ่ค่อย

ห่าวแท้น้อเมียเฮา ห่าวล่ะนำหมู่เด็กน้อย

ค่ำมากะบ่เห็นฮอดฮอย ป๊าด เมียข่อยส่างมาห่าวแท้นอ

เมียๆ ข่อยส่างมาห่าวแท้นอ

…ดนตรี…

ห่าวจนเอาบ่อยู่ ห่าวกว่าหมู่กว่าพวก

ห่าวผิดหูผิดตา หือบ่กล้าถือบทผนวก

ห่าวอีหลีอ๋อหลอ ห่าวแพ้แว้พ่อว่อ

ห่าวจนว่าผัวท้อ ห่าวหลายแท้น้อห่าวคักกว่าเก่า

ห่าวหลายแท้น้อห่าวแฮงกว่าเก่า

…ดนตรี…

เมียเอ้ยเมีย มาส่างบ่เฟียนำข้างนำแอว

ห่าวหาเล่นหาแซว เป็นหมู่เด็กแนวเป็นหมู่เด็กน้อย

ห่าวมาห่าวซ่ำเฒ่า เบิ๊ดแนวสิเว่าผัวเอาบ่อยู่

เพิ่นได้ห่าวล่ะผัวเอาบ่อยู่

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา

…ดนตรี…

เมียห่าว ล่ะเมียห่าว เมียห่าว

เมียห่าว ล่ะเมียห่าว เมียห่าว

เมียห่าว ล่ะเมียห่าว เมียห่าว

…ดนตรี…

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา..

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา..

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา..

ห่าวแท้น้อเมียเฮา ห่าวปานสาวซำน้อย

ห่าวแท้น้อเมียเฮา ห่าวล่ะแฮงขึ้นบ่ค่อย

ห่าวแท้น้อเมียเฮา ห่าวล่ะนำหมู่เด็กน้อย

ค่ำมากะบ่เห็นฮอดฮอย ป๊าด เมียข่อยส่างมาห่าวแท้นอ

เมียๆ ข่อยส่างมาห่าวแท้นอ

…ดนตรี…

ห่าวจนเอาบ่อยู่ ห่าวกว่าหมู่กว่าพวก

ห่าวผิดหูผิดตา หือบ่กล้าถือบทผนวก

ห่าวอีหลีอ๋อหลอ ห่าวแพ้แว้พ่อว่อ

ห่าวจนว่าผัวท้อ ห่าวหลายแท้น้อห่าวคักกว่าเก่า

ห่าวหลายแท้น้อห่าวแฮงกว่าเก่า

…ดนตรี…

เมียเอ้ยเมีย มาส่างบ่เฟียนำข้างนำแอว

ห่าวหาเล่นหาแซว เป็นหมู่เด็กแนวเป็นหมู่เด็กน้อย

ห่าวมาห่าวซ่ำเฒ่า เบิ๊ดแนวสิเว่าผัวเอาบ่อยู่

เพิ่นได้ห่าวล่ะผัวเอาบ่อยู่

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา

ห่าวแท้น้อเมียเฮาคือๆ ห่าวแท้น้อเมียเฮา

เมียห่าว ล่ะเมียห่าว เมียห่าว

เมียห่าว ล่ะเมียห่าว เมียห่าว

เมียห่าว ล่ะเมียห่าว เมียห่าว

เมียห่าว

Be the first to like.
loading...