เนื้อเพลง ค่อยค่อยพูด – ynot7

เพลง : ค่อยค่อยพูด

ศิลปิน : ynot7

เนื้อเพลง :

พูดค่อยค่อยก็ได้ ถ้าพูดไม่ได้ก็ค่อยค่อยพูด

เรื่องที่พูดไม่ยาก ไม่ต้องให้มากก็น่าจะได้

พูดประนีประนอม ค่อยค่อยตะล่อม ก็ไม่มีเรื่อง

เรื่องที่ไม่ได้เรื่อง จะให้ได้เรื่องก็ได้ก็ได้

อะไรก็ฟังอยู่แล้ว มีอะไรก็ฟังอยู่แล้ว

ได้ยินได้ยินอยู่แล้ว ยังพูดดังซะเกินทน

ก็คนได้ยินอยู่แล้ว ยังตะโกนให้มันหนวกหู

ตะโกนอะไรไม่รู้ ทำให้หูฉันหมองหม่น

พูดค่อยค่อยก็ได้ ถ้าพูดไม่ได้ก็ค่อยค่อยพูด

เรื่องที่พูดไม่ยาก ไม่ต้องให้มากก็น่าจะได้

พูดประนีประนอม ค่อยค่อยตะล่อม ก็ไม่มีเรื่อง

เรื่องที่ไม่ได้เรื่อง จะให้ได้เรื่องก็ได้ก็ได้

จะพูดกับเพื่อนกับฝูง พูดกับแฟนกับลูกกับหลาน

ถ้าเอาแต่โวยอย่างนั้น ก็ประเดี๋ยวหัวใจวาย

กับคนที่ยังไม่รู้ พูดดีดีสักคำก็รู้

ตะโกนให้มันหนวกหู ทำไม

โกรธ อะไร (ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ก็บอกออกไป (ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ตะโกนทำไม (ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ก็บอกออกไป ด้วยเสียงที่นุ่มนวล

จะพูดกับเพื่อนกับฝูง พูดกับแฟนกับลูกกับหลาน

ถ้าเอาแต่โวยอย่างนั้น ก็ประเดี๋ยวหัวใจวาย

กับคนที่ยังไม่รู้ พูดดีดีสักคำก็รู้

ตะโกนให้มันหนวกหู ทำไม

โกรธ อะไร (ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ก็บอกออกไป (ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ตะโกนทำไม (ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ก็บอกออกไป ด้วยเสียงที่นุ่มนวล

โกรธ อะไร (ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ก็บอกออกไป (ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ตะโกนทำไม (ค่อยค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ก็บอกออกไป ด้วยเสียงที่นุ่มนวล

พูดค่อยค่อยก็ได้ ถ้าพูดไม่ได้ก็ค่อยค่อยพูด

เรื่องที่พูดไม่ยาก ไม่ต้องให้มากก็น่าจะได้

พูดประนีประนอม ค่อยค่อยตะล่อม ก็ไม่มีเรื่อง

เรื่องที่ไม่ได้เรื่อง จะให้ได้เรื่องก็ได้ก็ได้

Be the first to like.
loading...