????????? ru guo ni shi nu hai – s.h.e

???? : ru guo ni shi nu hai

?????? : s.h.e

????????? :

Ru Guo Ni Shi Nu Hai

????????

If You’re A Girl

ni chen wo tao lun wei lai

? ??????

Whenever I discuss about the future

nu li kan zhe ping mu fa dai hen mang lu zai zhuan tai

???????? ??????

You always stare at the monitor and busy with changing channels

ni chen wo gan mao bi sai

???????

Whenever I catch a cold and have a block nose

ze guai zuo tian wo de qun bai zen me gao guo xi gai

???????? ??????

You always blame me for wearing a short skirt that goes higher than the knees yesterday

bu neng ren shou wo shuo ou xiang shuai (tai qi guai)

????????? (???)

You can’t tolerate when I say an idol is handsome (very strange)

que xi huan wo zuo zuo zhuang ke ai (tai wu na xiang bu kai)

????????? (??? ???)

Yet you like it when I act cute (so helpless )

bu ren zhen ting wo de dui bai bu dong wo mei ge yue

???????? ??????

You do not listen to my words seriously

xin qing hui gu ding bian huai

???????

And do not understand why my mood becomes bad around the same time monthly

[Chorus]

bu ran ni lai dang yi tian nü hai

???? ?????

Otherwise you become a girl for a day

qin shen jing li le jie wo wei shen me kai huai

????????????

Personally experience why I laugh

mei di lei de lai long qu mai

????????

The context behind each tear

ai wo suo ai dong wo de bei ai

???? ?????

Love what I love, understand my sorrow

gong ping de tan yi chang ping heng de lian ai

???????????

Have a balanced love relationship

ru guo ni shi nü hai

??????

If you are a girl

My my my my girl

lai kan wo xuan de pin dao

? ??????

Come; watch the channel that I chose

pei wo liao tian rang wo yi kao ai wo de zi mei tao

???????? ??????

Chat with me let me rely on and love my friends’

lai mo ni wo de ren sheng

? ??????

Come; imitate my life

zhong fu wo de hu xi xin tiao ming bai wo de xu yao

???????? ??????

Repeat my breathe and heartbeats, understand my needs

you yao wen rou kuan rong you da ai (tai qi guai)

????????? (???)

Have to be gentle, tolerating and loving (so strange)

you yao ying fu nan peng you shua lai (tai wu nai xiang bu kai)

????????? (??? ???)

And also cope with boyfriends’ niggling (so helpless)

qin ai de bie zhi shen shi wai

????????

Darling please don’t put yourself out of it

ke bu ke yi chen xian zai jia zhuang zi ji shi nü hai

??????? ???????

Can you pretend that you’re a girl from this moment on?

[Repeat Chorus]

My my my my girl

ru guo wo shi ni, wo hui zhu yi, mei ge nü hai

????? ???? ????

If I was you I would respect that each girl

dou shi yi shu pin, dou gai peng zai shou xin

????? ??????

is an artwork that needs to be loved and protected

ru guo wo shi ni, wo yi ding jia bei xi xin

????? ???????

If I was you I would be extra careful

bu hui lin se mei yi tian, dou shuo wo ai ni

??????? ?????

and not selfish and each day will say I love you

[Repeat Chorus]

Ru Guo Ni Shi Nu Hai

????????

If You’re A Girl

ni chen wo tao lun wei lai

nu li kan zhe ping mu fa dai hen mang lu zai zhuan tai

ni chen wo gan mao bi sai

ze guai zuo tian wo de qun bai zen me gao guo xi gai

bu neng ren shou wo shuo ou xiang shuai (tai qi guai)

que xi huan wo zuo zuo zhuang ke ai (tai wu na xiang bu kai)

bu ren zhen ting wo de dui bai bu dong wo mei ge yue

xin qing hui gu ding bian huai

[Chorus]

bu ran ni lai dang yi tian nü hai

qin shen jing li le jie wo wei shen me kai huai

mei di lei de lai long qu mai

ai wo suo ai dong wo de bei ai

gong ping de tan yi chang ping heng de lian ai

ru guo ni shi nü hai

My my my my girl

lai kan wo xuan de pin dao

pei wo liao tian rang wo yi kao ai wo de zi mei tao

lai mo ni wo de ren sheng

zhong fu wo de hu xi xin tiao ming bai wo de xu yao

you yao wen rou kuan rong you da ai (tai qi guai)

you yao ying fu nan peng you shua lai (tai wu nai xiang bu kai)

qin ai de bie zhi shen shi wai

ke bu ke yi chen xian zai jia zhuang zi ji shi nü hai

[Repeat Chorus]

My my my my girl

ru guo wo shi ni, wo hui zhu yi, mei ge nü hai

dou shi yi shu pin, dou gai peng zai shou xin

ru guo wo shi ni, wo yi ding jia bei xi xin

bu hui lin se mei yi tian, dou shuo wo ai ni

[Repeat Chorus]

Be the first to like.
loading...