เนื้อเพลง happy together – sj

เพลง : happy together

ศิลปิน : sj

เนื้อเพลง :

[KyuHyun]오늘도 날 기다려준 네 모습 난 기억해 가끔씩 힘이 들 때면 난 항상 널 생각해

[KyuHyun]โอ นึล โด นัล คี ดา รยอ จุน เน โม ซึบ นัน คี ออก แฮ คา กึม ชิก ฮิม อี ดึล แต มยอน นัน ฮัง ซัง นอล แซง กัก เค

คยูฮยอน) ในวันนี้ ผมยังจำท่าทางของคุณที่รอผมได้ ในบางครั้งที่ต้องการพลัง ผมจะคิดถึงคุณเสมอ

[Sungmin]고마워 기쁠 때면 다같이 웃고 언제나 사랑하는 맘 충분해

[Sungmin]โค มา วอ คี ปึล แต มยอน ทา กัท จี อุซ โก ออน เจ นา ซา รัง ฮา นึน มัม ชุง บุน เฮ

ซองมิน) ขอบคุณครับ ถ้าเวลาที่ดีใจจะยิ้มดัวยกัน และ หัวใจสมบูรณ์ที่รักกันเสมอ

[Donghae]그저 받기만 했던 너의 마음 이젠 다 돌려줄게

[Donghae]คือ จอ พัด คี มัน แฮด ดอน นอ เอ มา อึม อี เจน ทา ดล รยอ จุล เก

ทงเฮ) หัวใจของผมที่เคยแค่รับ ตอนนี้จะให้คุณคืนทั้งหมด

[Yesung]조금 더 가까이 사랑 너와 내가 지금 이대로 항상 너를 지켜줄게

[Yesung]โช กึม ดอ คา กา อี ซา รัง นอ วา แน กา ชี กึม อี แด โร ฮัง ซัง นอ รึล จี คยอ จุล เก

เยซอง) ความรักของผมกับคุณจะใกล้กันเข้ามาอีก ตอนนี้ผมจะรักษาคุณไว้เช่นเดิมเสมอ

[Ryeowook]때로는 지쳐서 아프고 힘들면 그저 넌 기대면 돼

[Ryeowook]แต โร นุน ชี ชยอ ซอ อา พือ โก ฮิม ดึล มยอน คือ จอ นอน คี แด มยอน ดแว

รยออุค) บางครั้ง ถ้าลำบากและเจ็บปวดเพราะว่าเหนื่อยล้า ขอให้คุณแค่ยังเฝ้าคอยก็พอ

[Siwon]영원히 HAPPY TOGETHER

[Siwon]ยอง วอน ฮี HAPPY TOGETHER

ชีวอน) มีความสุขด้วยกันตลอดไป

[Kangin]조금만 다를 뿐인데 차가운 그 시선들

[Kangin]โช กึม มัน ทา รึล ปุน อิน เด ชา กา อุน คือ ชี ซอน ดึล

คังอิน) พวกสายตาที่เย็นชาเพียงไม่กี่คู่

[Hangeng]그 누가 뭐라 한데도 너만은 변치 않길..

[Hangeng]คือ นู กา มวอ รา ฮัน เด โด นอ มา นึน พยอน ชี อัน กิล

ฮันคยอง) ไม่ว่าใครพูดว่าอย่างไรก็ตาม ผมจะไม่เปลี่ยนใจจากคุณ

[Siwon]고마워 힘들 때면 다같이 울고 언제나 함께하며 지켜줘서

[Siwon]โก มา วอ ฮิม ดึลแเต มยอน ทา กัท จี อุล โก ออน เจ นา ฮัม เก ฮา มยอ ชี คยอ จวอ ซอ

ชีวอน) ขอบคุณครับ ถ้าเวลาที่ต้องการพลัง จะร้องไห้ด้วยกัน และอยู่ด้วยกันเสมอ แล้วช่วยรักษามันไว้ด้วย

[Leeteuk]그저 받기만 했던 너의 마음 이젠 다 돌려줄게

[Leeteuk]คือ จอ พัด กี มัน แฮซ ดอน นอ เอ มา อึม อี เจน ทา ทล รยอ จุล เก

อีทึก) หัวใจของผมที่เคยแค่รับ ตอนนี้จะให้คุณคืนทั้งหมด

[Ryeowook]조금 더 가까이 사랑 너와 내가 지금 이대로 항상 너를 지켜줄게

[Ryeowook]โช กึม ดอ คา กา อี ซา รัง นอ วา แน กา ชี กึม อี เด โร ฮัง ซัง นอ รึล จี คยอ จุล เก

รยออุค) ความรักของผมกับคุณจะใกล้กันเข้ามาอีก ตอนนี้ผมจะรักษาคุณไว้เช่นเดิมเสมอ

[Kyuhyun]때로는 지쳐서 아프고 힘들면 그저 넌 기대면 돼

[Kyuhyun]แต โร นึน ชี ชยอ ซอ อา พือ โก ฮิม ดึล มยอน คือ จอ นอน คี แด มยอน ดแว

คยูฮยอน) บางครั้ง ถ้าลำบากและเจ็บปวดเพราะว่าเหนื่อยล้า ขอให้คุณแค่เฝ้าคอยก็พอ

[Kangin]영원히 HAPPY TOGETHER

[Kangin]ยอง วอน ฮี HAPPY TOGETHER

คังอิน) มีความสุขด้วยกันตลอดไป

[Donghae]세상에 가려진 눈물 흘리고 있을 때도

[Donghae]เซ ซัง เอ คา รยอ จิน นุน มุล ฮึล รี โก อิซ ซึล แต โด

ทงแฮ) ในโลกนี้ แม้ว่าเวลาที่ซ่อนน้ำตาที่ไหลเอาไว้

[Yesung]눈부신 그대가 있어 힘내어 웃을 수 있는 항상 HAPPY TOGETHER

[Yesung]นุน บู ชิน คือ แด กา อิซ ซอ ฮิม แน ออ อุซ ซึล ซู อิซ นึน ฮัง ซัง HAPPY TOGETHER

เยซอง) ตาที่แสบ เมื่อมีคุณอยู่ มีพลัง สามารถยิ้มได้เสมอ HAPPY TOGETHER

[Sungmin]넌 나의 전부야 넌 나의 최고야

[Sungmin]นอน นา เอ จอน บู ยา นอน นา เอ ชเว โก ยา

ซองมิน) คุณคือทั้งหมดของผม คุณคือที่หนึ่งของผม

[Ryeowook]내 사람 그대 누가 뭐래도 내 사랑~~~

[Ryeowook] เน ซา รัม คือ แด นู กา มวอ เร โด แน ซา รัง

รยออุค) คุณคือของผม แม้จะใครพูดอะไรก็ตาม ที่รัก~

[ALL]*조금 더 가까이 사랑 너와 내가 지금 이대로 언제라도 곁에 있어 때로는 지쳐서 아프고 힘들면 그저 넌 기대면 돼 Uhh~

[ALL]โช กึม ดอ คา กา อี ซา รัง นอ วา เน กา ชี กึม อี แด โร ออน เจ รา โด คยอท เท อิซ ซอ แต โร นึน ชี ชยอ ซอ อา พือ โก ฮิม ดึล มยอน คือ จอ นอน คี แด มยอน ดแว Uhh~

ทั้งหมด)ความรักของผมกับคุณจะใกล้กันเข้ามาอีก เมื่อไรก็ตามจะยังอยู่เคียงข้างกัน

บางครั้ง ถ้าลำบากและเจ็บปวดเพราะว่าเหนื่อยล้า ขอให้คุณแค่ยังเฝ้าคอยก็พอ

[Leeteuk]안 된다고 말고 실패한다 말고 (사랑 행복 지금부터) 누가 몰라줘도 그댄 할 수 있죠 (사랑 행복 영원토록)

[Leeteuk]อัน ดเวน ดา โก มัล โก ชิล แพ ฮัน ดา มัล โก (ซา รัง แฮง บก ชี กึม บู ทอ) นู กา มล รา ชวอ โด คือ แดล ฮัล ซุ อิด จโย(ซา รัง แฮง บก ยอง วอน โท รก)

อีทึก) อย่าบอกว่าไม่ได้ และ อย่าบอกว่าล้มเหลว (ความรัก ความสุข ตั้งแต่ตอนนี้) ถึงแม้ว่าใครไม่รู้ คุณสามารถทำได้แน่นอน (ความรัก ความสุข ตลอดไป)

[Kangin]이젠 변치 말고 함께 웃어봐요 (사랑 행복 너와 내가)

[Kangin]อี เจน บยอน จี มัล โก ฮัม เก อุซ ซอ บวา โย (ซา รัง เฮง บก นอ วา แน กา)

คังอิน) ตอนนี้ อย่าเปลี่ยนไป และ ลองยิ้มไปด้วยกัน (ความรัก ความสุข ผมกับคุณ)

[KyuHyun]여기 있는 모두 항상 행복하기 (사랑 행복 함께 하기)

[KyuHyun]ยอ กี อิซ นึน โม ดู ฮัง ซัง แฮง โบก ฮา กี (ซา รัง แฮง บก ฮัม เก ฮา กี)

คยูฮยอน) ความสุขทั้งหมดจะอยู่ที่นี่เสมอ (การมีความรัก ความสุขไปด้วยกัน)

[Sungmin]영원히 HAPPY TOGETHER

[Sungmin]ยอง วอน ฮี HAPPY TOGETHER

ซองมิน) มีความสุขด้วยกันตลอดไป

Be the first to like.
loading...