เนื้อเพลง TTL listen 2 – T-ara

เพลง : TTL listen 2

ศิลปิน : T-ara

เนื้อเพลง :

떠나지마?..

ตอ-นา-จิ-มา ….

떠나지마 다시 한번 돌아봐 이렇게 보낼 수 없는데

ตอ-นา-จิ-มา ทา-ชิ ฮัน-บอน โท-รา-บวา อี-รอ-เค โพ-เนล ซู ออม-นึน-เด

Never say goodbye, You won’t make me cry 기다려 너 하나만

Never say goodbye, You won’t make me cry คี-ดา-รยอ นอ ฮา-นา-มัน

[RAP] 날 바라보던 너의 그 눈빛 널 놓친 난 정말 stupid

[RAP] นัล พา-รา-โบ-ดอน นอ-เอ คือ นุน-บิด นอล นด-ชิน นัน ชอง-มัล stupid

이미 가슴에 곷힌 cupid의 화살도 뽑아버렸어

อี-มี คา-ซือ-เม คด-ทัน cupid เอ ฮวา-ซัล-โด โป-บา-บอ-รยอ-ซอ

난 정말 바보지 쓸데없는 자존심 세우다 못해

นัน ชอง-มัล พา-โบ-จี ซึล-เด-ออม-นึน ชา-จน-ชิม เซ-อู-ดา มด-เท

맘에도 없는 바보 같은 말로 딱 잘라서 너를 보냈어

มา-เม-โด ออม-นึน พา-โบ คา-ทึน มัล-โร ตัก ชัล-รา-ซอ นอ-รึล โพ-เน-ซอ

이렇게 떠나 하루하루 어쩌나

อี-รอ-เค ตอ-นา ฮา-รู-ฮา-รู ออ-จอ-นา

아직까지 내게 이별은 서둘러 결국 내 입술은 참지 못해 니 이름을 불러

อา-จิก-กา-จี เน-เก อี-บยอ-รึน ซอ-ดล-รอ คยอล-กุก เน อิบ-ซู-รึน ชัม-จี มด-เท นี อี-รือ-มึล พุล-รอ

바보 같은 나 오늘도 술잔을 못놔

พา-โบ คา-ทึน นา โอ-นึล-โด ซุล-จา-นึล มน-นวา

너무 힘들어 너도 이런 나와 같다면 돌아와 제발 나를 잡아줘

นอ-มู ฮิม-ดือ-รอ นอ-โด อี-รอน นา-วา คัด-ตา-มยอน โท-รา-วา เช-บัล นา-รึล ชา-บา-จวอ

떠나지마 다시 한번 돌아봐 이렇게 보낼 수 없는데

ตอ-นา-จิ-มา ทา-ชิ ฮัน-บอน โท-รา-บวา อี-รอ-เค โพ-เนล ซู ออม-นึน-เด

Never say goodbye, You won’t make me cry 기다려 너 하나만

Never say goodbye, You won’t make me cry คี-ดา-รยอ นอ ฮา-นา-มัน

[RAP] U act like bad boy but 내겐 천사란 바로 너

[RAP] U act like bad boy but เน-เกน ชอน-ซา-รัน พา-โร นอ

너만이 Ma b-a-b-y 허나 가슴 아픈 비애 We cry

นอ-มา-นี Ma b-a-b-y ฮอ-นา คา-ซึม อา-พึน พี-เอ We cry

하루 종일 바라보는

ฮา-รู โช-งิล พา-รา-โบ-นึน

전화기 이런 내 마음을 하늘이 전하길

ชอน-ฮวา-กี อี-รอน เน มา-อือ-มึล ฮา-นือ-รี ชอน-ฮา-กิล

아직 이별앞엔 서툴러 Want you back itz time to love

อา-จิก อี-บยอ-รา-เพน ซอ-ทุล-รอ Want you back itz time to love

이렇게 떠나 하루하루 어쩌나

อี-รอ-เค ตอ-นา ฮา-รู-ฮา-รู ออ-จอ-นา

아직까지 내게 이별은 서둘러 결국 내 입술은 참지 못해 니 이름을 불러

อา-จิก-กา-จี เน-เก อี-บยอ-รึล ซอ-ทุล-รอ คยอล-กุก เน อิบ-ซู-รึน ชัม-จี มด-แท นี อี-รือ-มึล พุล-รอ

바보 같은 나 오늘도 술잔을 못놔

พา-โบ คา-ทึน นา โอ-นึล-โด ซุล-จา-นึล มน-นวา

너무 힘들어 너도 이런 나와 같다면 돌아와 제발 나를 잡아줘

นอ-มู ฮิม-ดือ-รอ นา-โด อี-รอน นา-วา คัด-ตา-มยอน โท-รา-วา เช-บัล นา-รึล ชา-บา-จวอ

떠나지마 다시 한번 돌아봐 이렇게 보낼 수 없는데

ตอ-นา-จิ-มา ทา-ชิ ฮัน-บอน โท-รา-บวา อี-รอ-เค โพ-เนล ซู ออม-นึน-เด

Never say goodbye, You won’t make me cry 기다려 너 하나만

Never say goodbye, You won’t make me cry คี-ดา-รยอ นอ ฮา-นา-มัน

[RAP] Uh uh uh yo 마치 해와 달의 숨바꼭질

[RAP] Uh uh uh yo มา-ชิน เฮ-วา ทา-เร ซุม-บา-กก-จิล

아무리 애를 써도 잡을 수가 없지 시간이 우릴 더욱 갈라 놓지 점점더

อา-มู-รี เอ-รึล ซอ-โด ชา-บึล ซู-กา ออบ-จี ชิ-กา-นี อู-ริน ทอ-อุค คัล-รา นด-จี ชอม-จอม-ดอ

Yo 마치 해와 달의 숨바꼭질 아무리 애를 써도 잡을 수가 없지

Yo มา-ชี เฮ-วา ทา-เร ซุม-บา-กก-จิล อา-มู-รี เอ-รึล ซอ-โด ชา-บึล ซู-กา ออบ-จี

시간이 우릴 더욱 갈라 놓지 이렇게 서롤 그리워하겠지

ชี-กา-นี อู-ริล ทอ-อุก คัล-รา นด-จี อี-รอ-เค ซอ-รล คือ-รี-วอ-ฮา-เกด-จี

결국 이렇게 보낼 수 없는데 어디있어 난

คยอล-กุก อี-รอ-เค โพ-เนล ซู ออม-นึน-เด ออ-ดี-อี-ซอ-นัน

아직 여기에 있어 돌아와줘

อา-จิก ยอ-กี-เอ อี-ซอ โท-รา-วา-จวอ

사랑해도 사랑할 수 없는 너 미워도 지울 수 없는 너 (아직은 지울 수가 없는걸)

ซา-รัง-เฮ-โด ซา-รัง-ฮัล ซู ออม-นึน นอ มิ-วอ-โด ชี-อุล ซู ออม-นึน นอ (อา-จี-กึน ชี-อูล ซู-กา ออม-นึน-กอล)

남겨진 내겐 그저 눈물뿐 I can’t live without your love (니가 없이 나는 살수가 없어)

นัม-คยอ-จิน เน-เกน คือ-จอ นุน-มุล-ปุน I can’t live without your love (นิ-กา ออบ-ชิ นา-นึน ซัล-ซู-กา ออบ-ซอ)

떠나지마 다시 한번 돌아봐 이렇게 보낼 수 없는데 (아직은 보낼 수가 없는데)

ตอ-นา-จี-มา ทา-ชี ฮัน-บอน โท-รา-บวา อี-รอ-เค โพ-เนล ซู ออม-นึน-เด (อา-จิ-กึน โพ-เนล ซู-กา ออม-นึน-เด)

Never say goodbye, You won’t make me cry 기다려 너 하나만 (나는 기다려 너 하나만 )

Never say goodbye, You won’t make me cry คี-ดา-รยอ นอ ฮา-นา-มัน (นา-นึน คี-ดา-รยอ นอ ฮา-นา-มัน)

[RAP] Goodbye make me cry 나는 기다려 너 하나만

[RAP] Goodbye make me cry นา-นึน คี-ดา-รยอ นอ ฮา-นา-มัน

Credit : Naver , Choshinsung-thailand

Thai lyric: burunlak@choshinsung-thailand.com

T-ara & Supernova – TTL (Time To Love) Listen 2

อย่าจากไป, ได้โปรดกลับมาอีกครั้ง

ฉันไม่สามารถให้เธอจากไปแบบนี้

จะไม่พูด”ลาก่อน”

เธอจะไม่ทำฉันร้องไห้

ฉันรอเธออย่างลำพัง

ฉันจำท่าทางตอนเธอมองฉันได้

และฉันรู้ได้ว่า ฉันมันโง่ที่ปล่อยเธอจากไป

ฉันได้เอาลูกสรสีขาวของคิวปิดออกจากหัวใจ

ฉันมันงี่เง่า

ฉันไม่ควรอดกลั้นศักดิ์ศรีอันไร้ประโยชย์

ฉันตัดเธอออกไปอย่างโง่เขลา,ไร้คำบรรยาย

เธอจากไปแบบนี้

ฉันจะมีชีวิตรอดในแต่ละวันได้อย่างไร

การยุติความสัมพันธ์ยังคงดูผิดปกติสำหรับฉัน

ในที่สุด, ริมฝีปากของฉันก็ไม่สามารถทนได้อีก และเรียกชื่อเธอ

ฉันช่างโง่เขลา, ฉันไม่สามารถหยุดดื่มได้เลย

มันยากสำหรับฉัน

ถ้าเธอก็ทำแบบนี้เหมือนกัน, ได้โปรดกลับมา

ได้โปรดจับฉันไว้แน่นๆ

อย่าจากไป, ได้โปรดกลับมาอีกครั้ง

ฉันไม่สามารถให้เธอจากไปแบบนี้

จะไม่พูด”ลาก่อน”

เธอจะไม่ทำฉันร้องไห้

ฉันรอเธออย่างลำพัง

เธอทำเหมือนผู้ชายเลวแต่, เธอคือเทวดาสำหรับฉัน

เธอเป็น My b-a-b-y, แต่การจากลาครั้งนี้เป็นเรื่องเศร้าที่ทำเราร้องไห้

ฉันจ้องมองโทรศัพท์ทุกวัน

ฉันหวังให้สวรรค์รับรู้ความรู้สึกฉัน

ฉันยังคงรู้สึกอึดอัดหลังการจากลาครั้งนั้น

ต้องการเธอกลับมา, ถึงเวลาที่ต้องรัก

เธอจากไปแบบนี้

ฉันจะมีชีวิตรอดในแต่ละวันได้อย่างไร

การยุติความสัมพันธ์ยังคงดูผิดปกติสำหรับฉัน

ในที่สุด, ริมฝีปากของฉันก็ไม่สามารถทนได้อีก และเรียกชื่อเธอ

ฉันช่างโง่เขลา, ฉันไม่สามารถหยุดดื่มได้เลย

มันยากสำหรับฉัน

ถ้าเธอก็ทำแบบนี้เหมือนกัน, ได้โปรดกลับมา

ได้โปรดจับฉันไว้แน่นๆ

อย่าจากไป, ได้โปรดกลับมาอีกครั้ง

ฉันไม่สามารถให้เธอจากไปแบบนี้

จะไม่พูด”ลาก่อน”

เธอจะไม่ทำฉันร้องไห้

ฉันรอเธออย่างลำพัง

Uh uh uh yo, เหมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์เล่นซ่อนหา

เธอไม่สามารถจับมันได้,ไม่ว่าเธอจะพยายามหนักซักเท่าไหร่

เวลาได้แยกเราห่างไกลกันไปเรื่อยๆ, เรื่อยๆ

Yo, เหมือนพระอาทิตย์กับพระจันทร์เล่นซ่อนหา

เธอไม่สามารถจับมันได้,ไม่ว่าเธอจะพยายามหนักซักเท่าไหร่

เวลาได้แยกเราห่างไกลกันไปเรื่อยๆ, เรื่อยๆ

เราจะคิดถึงกับไปเรื่ยๆ..

และในตอนจบ, ฉันไม่สามารถให้เธอไปแบบนี้

เธออยู่ไหน, ฉันยังคงอยู่ที่เดิม

กลับมา

แม้ว่าฉันจะรักเธอ,

ฉันก็ไม่สามารถรักเธอได้

แม้ว้าฉันจะเกลียดเธอ,

ฉันก็ไม่สามารถลบเธอออกไป

สิ่งเดียวที่ลงเหลืออยู่คือน้ำตา

ฉันอยู่ไม่ได้โดยไม่มีความรักจากเธอ

ฉันยังคงลบเธอออกไปไม่ได้, มีเพียงน้ำตาสำหรับฉัน

ไม่มีเธอ,ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้

อย่าจากไป, ได้โปรดกลับมาอีกครั้ง

ฉันไม่สามารถให้เธอจากไปแบบนี้

จะไม่พูด”ลาก่อน”

เธอจะไม่ทำฉันร้องไห้

ฉันรอเธออย่างลำพัง

ฉันยังคงไม่สามารถให้เธอไปได้

คำว่า”ลาก่อน”,ทำให้ฉันร้องไห้

ฉันรอเธอเพียงลำพัง

Be the first to like.
loading...
LINE it!