เนื้อเพลง bad guy – after school

เพลง : bad guy

ศิลปิน : after school

เนื้อเพลง :

미치광이 가면을 쓰고 넌 내게 살며시 와

มีชีกวางี คามยอนึล ซือโก นอน แนเก ซัลมยอชี วา

어눌한 말투로 내맘을 가져 가려 해 이 밤

ออนุลฮัน มัลทูโร แนมามึล คาชยอ คารยอ แฮ อี พัม

이미 이미 많이 먹어 새빨간 거짓말

อีมี อีมี มันฮี มอกอ แซปัลกัน คอจิซมัล

끈질기게 다가와 내맘을 빼앗아간 순간

กึนจิลกีเก ทากาวา แนมามึล แปอาซากัน ซุนกัน

넌 완벽한 척 했어 넌 완전히 변했어

นอน วันบยอกฮัน ชอก แฮซซอ นอน วันชอนฮี พยอนแฮซซอ

널 믿고 따라간 내가 그땐 잠시 잠깐 돌았어

นอล มิดโก ตารากัน แนกา คือแตน ชัมชี ชัมกัน โทรัซซอ

uh uh uh uh 두얼굴을 가진 자

uh uh uh uh ทูออลกูรึล คาชิน ชา

uh uh uh uh 언젠간 두고보자

uh uh uh uh ออนเจนกัน ทูโกโบจา

uh uh uh uh you better watch your back

내가 속았어 그럴줄 몰랐어

แนกา โซกัซซอ คือรอลจุล มลรัซซอ

나쁜놈 난 절대 울지 않아

นาปึนนม นัน ชอลแด อุลจี อันฮา

나쁜놈 내 가슴 찢어 놓고

นาปึนนม แน คาซึม จิจอ โนโก

나쁜놈 네게 목메지 않아

นาปึนนม เนเก มกเมจี อันฮา

I’m gonna break your neck so run (X2)

이 더러운 기분은 뭘까 마침 걸려온 한통의 전화

อี ทอรออุน คีบูนึน มวอลกา มาชิม คอลรยออุน ฮันโทเง ชอนฮวา

그 단순한 멘트로 내 맘을 넌 돌리려해 f*ck ya

คือ ทันซุนฮัน เมนทือโร แน มามึล นอน ทลรีรยอแฮ f*ck ya

그 잘나고 잘난 얼굴로 까불다간

คือ ชัลนาโก ชัลนัน ออลกุลโร กาบุลดากัน

니 뜻해도 안될걸 I’m mad at ya can’t calm down

นี ตึซแฮโด อันดเวลกอล I’m mad at ya can’t calm down

넌 완벽한 척 했어 넌 완전히 변했어

นอน วันบยอกฮัน ชอก แฮซซอ นอน วันชอนฮี พยอนแฮซซอ

널 믿고 따라간 내가 그땐 잠시 잠깐 crazy

นอล มิดโก ตารากัน แนกา คือแคน ชัมชี ชัมกัน crazy

uh uh uh uh 두얼굴을 가진 자

uh uh uh uh ทูออลกูรึล คาชิน ชา

uh uh uh uh 언젠간 두고보자

uh uh uh uh ออนเจนกัน ทูโกโบจา

uh uh uh uh you better watch your back

내가 속았어 그럴줄 몰랐어

แนกา โซกัซซอ คือรอลจุล มลรัซซอ

나쁜놈 난 절대 울지 않아

นาปึนนม นัน ชอลแด อุลจี อันฮา

나쁜놈 내 가슴 찢어 놓고

นาปึนนม แน คาซึม จิจอ โนโก

나쁜놈 네게 목메지 않아

นาปึนนม เนเก มกเมจี อันฮา

I’m gonna break your neck so run (X2)

나쁜놈 나쁜놈

นาปึนนม นาปึนนม

나쁜놈 나쁜놈

นาปึนนม นาปึนนม

나쁜놈 나쁜놈

นาปึนนม นาปึนนม

I’m gonna break your neck so run

I’m goona break your neck so run

Be the first to like.
loading...