เนื้อเพลง สาวเจียงฮาย – อรวี สัจจานนท์

เพลง : สาวเจียงฮาย

ศิลปิน : อรวี สัจจานนท์

เนื้อเพลง :

ไปไปเต๊อะไปแอ่ว

ไปเต๊อะไปแอ่ว

จังหวัดเจียงฮาย

ไปไปเต๊อะไปแอ่ว

ไปเต๊อะไปแอ่ว

จังหวัดเจียงฮาย

ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงฮาย

บ่เคยใจฮ้ายกับไผซักเตื้อ

ข้าเจ้าเป็นสาวเหนือ

เหนือสุดของประเทศไทย

บ่าเดียวเจียงฮายนี้

มีลิ้นจี่ มีลำไย

ถ้าหากปี้น้องไป

เจ้าจะเลี้ยงลำไยสีชมพู.

ไปไปเต๊อะไปแอ่ว

ไปเต๊อะไปแอ่ว

จังหวัดเจียงฮาย

ไปไปเต๊อะไปแอ่ว

ไปเต๊อะไปแอ่ว

จังหวัดเจียงฮาย

ข้าเจ้าจะปาไปไหว้

ป้อขุนเม็งราย

ตี้เคารพเชิดชู

ขอพรหื้อทุกคนทุกผู้

มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายใจ

ไปไปเต๊อะไปแอ่ว

ไปเต๊อะไปแอ่ว

จังหวัดเจียงฮาย

ดนตรี . . . .

ข้าเจ้าเป็นสาวเจียงฮาย

บ่เคยใจฮ้ายกับไผซักเตื้อ

ข้าเจ้าเป็นสาวเหนือ

เหนือสุดของประเทศไทย

บ่าเดียวเจียงฮายนี้

มีลิ้นจี่ มีลำไย

ถ้าหากปี้น้องไป

เจ้าจะเลี้ยงลำไยสีชมพู.

ไปไปเต๊อะไปแอ่ว

ไปเต๊อะไปแอ่ว

จังหวัดเจียงฮาย

ไปไปเต๊อะไปแอ่ว

ไปเต๊อะไปแอ่ว

จังหวัดเจียงฮาย.

Be the first to like.
loading...