เนื้อเพลง ลำบากใจ – Madpackit

เพลง : ลำบากใจ

ศิลปิน : Madpackit

เนื้อเพลง :

ลำบากใจ – Mad Pack It

ชีวิตของฉันราวกับถูกฝัง ฝังจนหายใจไม่ได้

ชีวิตของเธอคอยกำหนดฉัน ไม่มีอิสระภาพในตัวเอง

ชีวิตและวิญญาณตัวตนที่แท้จริง ขอเป็นตัวเอง

ถ้าเป็นคนเดินดินอย่างที่เคยเป็น

* เธอไม่เข้าใจ เธอไม่รับฟัง

ตัวตนที่แท้จริงของฉัน

เธอไม่ยอมรับในตัวฉัน

** ลำบากใจ นักหรือไง ลำบากใจ ก็ไป

เพราะเธอควรรักฉัน ในสิ่งที่ฉันเป็น

(ซ้ำ *,**)

เพราะรักคือสิ่งเดียว แค่เรารักกันมีกันและกัน

รักต้อวเข้าใจ ซึ่งกันและกัน ซึ่งกันและกัน

ต้องยอมรับเชื่อใจ อภัยทุกอย่าง

ต้องยอมรับเชื่อใจ อย่าไป กันและกัน

(ซ้ำ **)

Be the first to like.
loading...