เนื้อเพลง สปช – P2WARSHIP

เพลง : สปช

ศิลปิน : P2WARSHIP

เนื้อเพลง :

เมื่อชีวิตต้องพ่ายและแพ้

จนพัง

เมื่อความหวังต้องลอย

ลับเลือนลงไป

เมื่อใครเขามองเราว่าแย่

ว่าห่วย ว่าเพี้ยน

เพราะชีวิตก็ยังต้องเดิน

ทางไป

โลกใบนี้ก็เป็นเหมือนดัง

โรงเรียน

สิ่งที่เจอก็คงเหมือนการ

ทดสอบให้เรา

อุปสรรคนั้น

หากคิดให้ดี

บางทีก็มีค่าเป็นดั่งครู…

ไม่มีใครไม่เจอปัญหา

ก็ขอให้นึกเสียว่า

มันผ่านมาให้คิด…

สร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต

เรียนรู้จากสิ่งที่ผิด

คงต้องถูกสักวัน…

ชีวิตนั้นมันมีรสชาติยังไง

ขอตอบไป

ก็คงเปรี้ยวหวานมันเค็ม

หลายหลากรส

ช่วยเติมช่วยเต็ม

เหมือนส่วนผสม

เหงาสุขเศร้า

ก็คลุกและเคล้ากันไป

นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าคน

มันต้องคนให้ข้น

ถึงจะกลมกล่อมรสดี

อุปสรรคนั้น

หากคิดให้ดี

บางทีก็มีค่าเป็นดั่งครู…

ไม่มีใครไม่เจอปัญหา

ก็ขอให้นึกเสียว่า

มันผ่านมาให้คิด…

สร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต

เรียนรู้จากสิ่งที่ผิด

คงต้องถูกสักวัน…

ไม่มีใครไม่เจอปัญหา

ก็ขอให้นึกเสียว่า

มันผ่านมาให้คิด…

สร้างเสริม

ประสบการณ์ชีวิต

เรียนรู้จากสิ่งที่ผิด

คงต้องถูกสักวัน…

คิดดีทำดีพูดดี

เท่านี้ได้ดีแน่นอน…

Be the first to like.
loading...