เนื้อเพลง แจกันรัก – ธานินทร์ อินทรเทพ

เพลง : แจกันรัก

ศิลปิน : ธานินทร์ อินทรเทพ

เนื้อเพลง :

ถึงพี่จะมาจากท้องนาท้องไร่

มาสู่ความสดใดไม่อายใครหรอกนะแก้วตา

พี่มาอย่างชายตะเกียตตะกายยึดมั่นฟันฝ่า

มะโนนึอันแรงกล้ายึดถือคะฑาแห่งความดี….

ถึงต้องอดโซให้หัวโตท้องแห้ง

ใจพี่คงเข้มแข็งไม่เปลี่ยนแปลงชั่วร้ายบัดศรี

พี่อดเยี่ยงเสือไม่กินเยี่ยงการักษาความดี

จากวานโน้นถึงวันนี้สวรรค์ปรานีพี่ดั่งถวิล….

เธอเป็นเอื้องฟ้าเกิดมาบนพบยูงยา

แม้จะลงกระถางก็ยังต้องแขวนอยู่เหนือดิน

พี่เกิดจากเลนจากตมลึกใต้วาลิน

ดังบัวพ้นน้ำประทินจะคู่ยุพินกระถางใด….

* รักเปรียบแจกันจัดสรรค์วางเบื้องหน้า

องค์พระปัตติมาแท่นบูชามนุษย์กราบไหว้

ดอกดินดอกฟ้าจะมาเข้ากันนะที่นั้นได้

หากเรารักและเข้าใจมารร้ายใดใดก็พ้ายไปเอง….

ซ้ำ *

1 person likes this post.
loading...