เนื้อเพลง แม่กลอง – สุเทพ วงศ์กำแหง

เพลง : แม่กลอง

ศิลปิน : สุเทพ วงศ์กำแหง

เนื้อเพลง :

สายชลแม่กลอง เหมือนดังละอองน้ำตก

ใสดังกระจก เปรียบดังจิตใจเจ้าของ

พี่ลอยรักให้ ฝากไปในสายแม่กลอง

ขอเชิญให้น้อง กรองความรักไว้เถิดหนา

สายชลเชี่ยวนัก แพ้ใจรักจริงของพี่

รักลอยมานี่ ดั่งใจพี่ครวญใฝ่หา

นางนวลขาวผ่อง ไม่ผ่องเกินนวลแก้วตา

เนื้อนวลนวลกว่า นวลนกนวลปลาไหนๆ

กลางกระแสแลล้วนโป๊ะล้อม

เขาลงอวนอ้อม ล้อมสะกัดมัจฉาเอาไว้

แม้พี่เป็นปลาไม่ปรารถนาเข้าอวนของใคร

พี่จะขออยู่แต่ใน อวนใจน้องเจ้าเท่านั้น

* สายชลแม่กลอง น้ำนองสองฟากล้นฝั่ง

น้ำใจจงหลั่ง พอได้ประทังชีพฉัน

สายน้ำมิอาจ ตัดขาดออกไปจากกัน

สายใยสัมพันธ์ ขาดกันมิได้หรอกเอย

(ดนตรี)

( * )

.

Be the first to like.
loading...