เนื้อเพลง falling star – super junior

เพลง : falling star

ศิลปิน : super junior

เนื้อเพลง :

A Falling Star – SJ

[มินนี่] ออ เช นึน พยอน นี โช คา นือ นา เย กา ซืม มี มู นอ โช เน

[ทึกกี้] พยอน รึอ นือ จโย พยอน รือ พู นี อา มู ตู ดู เร เก มา รา จี มา Um~

[คังอิน] ออ นึน กอ พยอน นี โช ตา เน ฮา อืม กา ฮือ นา นี พยอน ฮา นา

[ทึกกี้] พยอน รี จี มยอน ฮา รือ โก ซืม พอ อี รก เค บี มา Redy นึน กอ ยา

[อุคกี้] นาย กา ซืม โซ เก จโย จโย อู นึน ฮือ เด ยา คือ ดี อูม มา นี อี บัม โด โช ฮือ เด โอ นา รี ตู อู รี โพ

[เยซอง] ฮา รุม กา โอ โท นู รี เย นี รึ เซง กา เค โบ มยอน นา เย เย ทา นึน ซา รัง โน รา โอ โก กา ทึล เด

[คังอิน] นา เย กู มือ ซา รัง โช ตา กู ซุม พึม มา นี คี ปยอ ฮา นึน เด~

[อุคกี้] นา เย พยอน นึน ซา รัง ชี กู โฮ ตอ มา นี ชี ทอ คา นึน เด~

[พร้อมกัน] นาย กา ซืม โซ เก จโย จโย อู นึน ฮือ เด ยา คือ ดี อูม มา นี อี บัม โด โช ฮือ เด โอ นา รี ตู อู รี โพ

ฮา รุม กา โว โท นู รี เย นี รึ เซง กา เค โบ มยอน นา เย เย ทา นึน ซา รัง โน รา โอ โก กา ทึล เด

[เยซอง]นา เย กู มือ ซา รัง โช กา โก โซ พึม มา นี คี พยอน ฮา นึน เด~

[อุคกี้]นา เย พยอน นึน ซา รัง ชี กู โฮ ตอ มา นี ชี ทอ คา นึน เด~

[เยซอง]ฮา โต มา นี~ ชี โช คา นึน เด~

Be the first to like.
loading...