เนื้อเพลง แว่วเสียงซึง – วงจันทร์ ไพโรจน์

เพลง : แว่วเสียงซึง

ศิลปิน : วงจันทร์ ไพโรจน์

เนื้อเพลง :

ใครหนอดีดซึงให้ข้าเจ้าซึ้งซ่าน ทรวงเอ๋ย

ก่อนอ้ายพี่เคยดีดซึงสอนข้า เจ้าฮัก

ต่างฮู้ ใจกันทุกวันประจักษ์

พะเยาป่าสักสลักเสียงซึงยังตรึงอุรา

แว่วซึงคร่ำครวญให้ใจฮักป่วน จริงหนอ

ข้าเจ้าเฝ้ารอเฝ้าคอยฮักอ้ายกลับ มา

บ่ ฮู้ ใจ อ้าย ร้ายดังเขาว่า

เสียแรงคอยท่าข้าเจ้าฮักจริงยิ่งกว่าสิ่งใด

อ้าย เอย บ่ห่อนเยือนฮักข้าเจ้า

อ้าย ลืม พะเยาลำเนาพงไพร

ลืม ซึง ยังหวานซ่านซึ้งทรวงใน

เสียงซึงแว่วมาครั้งใดให้ข้าเจ้าหลั่งน้ำตา

อ้ายเอยบ่มีใจฮักข้าเจ้า แล้วหนอ

ลืมเหย้าลืมหอเรือนฮักของอ้าย ห่อน มา

สิ้น ฮัก ข้า เจ้าบ่เยือนเห็นหน้า

บ่ได้เห็นว่าอ้ายพี่นี้มาฮักร่วมดีดซึง

อ้าย เอย บ่ห่อนเยือนฮักข้าเจ้า

อ้าย ลืม พะเยาลำเนาพงไพร

ลืม ซึง ยังหวานซ่านซึ้งทรวงใน

เสียงซึงแว่วมาครั้งใด

ให้ข้าเจ้าหลั่งน้ำตา

อ้ายเอยบ่มีใจฮักข้าเจ้า แล้วหนอ

ลืมเหย้าลืมหอเรือนฮักของอ้าย ห่อน มา

สิ้น ฮัก ข้าเจ้าบ่เยือนเห็นหน้า

บ่ได้เห็นว่าอ้ายพี่นี้มาฮักร่วมดีดซึง

Be the first to like.
loading...
LINE it!