เนื้อเพลง เหตุเพราะ – Ebola

เพลง : เหตุเพราะ

ศิลปิน : Ebola

เนื้อเพลง :

เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน ดิ้นรนแสวงหา สิ่งที่เข้ามา สิ่งที่เข้ามา

เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน คิดว่าเข้าใจตัวเองดีพอ กูว่า กูแน่ ที่แท้

แต่ที่แท้จริง… ว่ามันไม่จริง แต่ที่แท้จริง… ว่ามันไม่จริง

เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน คิดว่าควบคุมได้ แต่แล้วไม่เป็นดั่งใจ

มันแทรกเข้ามา มันแทรกเข้ามา มันแทรกเข้ามา มันแทรกเข้ามา

แต่ที่แท้จริง… ว่ามันไม่จริง

เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน คิดว่าควบคุมได้ แต่แล้วไม่เป็นดั่งใจ

แต่ที่แท้จริง… ว่ามันไม่จริง แต่ที่แท้จริง… ว่ามันไม่จริง

เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน คิดว่าควบคุมได้ แต่แล้วไม่เป็นดั่งใจ

แต่ที่แท้จริง… ว่ามันไม่จริง แต่ที่แท้จริง… ว่ามันไม่จริง

เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน

จากจิตใจดี จากจิตใจดี มีอันเปลี่ยนไป มีอันเปลี่ยนไป

จากจิตใจดี ว่ามันไม่จริง จากจิตใจดี จากจิตใจดี

แต่ที่แท้จริง… ว่ามันไม่จริง แต่ที่แท้จริง… ว่ามันไม่จริง

เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน เหตุเพราะว่าคน คิดว่าควบคุมได้ แต่แล้วไม่เป็นดั่งใจ

Be the first to like.
loading...