เนื้อเพลง ระยะทาง (Long Distance) – Sleeper One

เพลง : ระยะทาง (Long Distance)

ศิลปิน : Sleeper One

เนื้อเพลง :

ช ตอนคุณมองดวงตะวัน ผมมองเจอแต่จันทร์

ครั้นคุณจ้องไปที่จันทร์ ดวงตะวันมองที่ผม

นาฬิกาผมเที่ยงวัน คุณก็เหมือนเพิ่งเที่ยงคืน

หากว่าผมเพิ่งเที่ยงคืน คุณก็เหมือนจะเที่ยงวัน

วันที่ดินคุณเปียกฝน ดินของผมจะเหือดไป

แล้วเมื่อพื้นคุณแห้งไป ตรงที่ผมจะเปียกฝน

ผมเห็นนกเริ่มชื่นชม คุณมองมันบินกลับรัง

ผมเห็นนกเพิ่งคืนรัง คุณจะเห็นมันชม

* ญ ดอกไม้ แย้มบานผลิดอก หอมถึงในใจตอนคิดถึงคุณ

ดอกไม้แม้มันร่วงไป แต่ภายในใจยังหอมไปกับคุณ

อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน ใจเรารวมเป็นดวงเดียวกันเสมอ

* ช แค่ระยะทาง คงไม่ทำให้อ้างว้าง

ช/ญ แค่ระยะทาง อาจทำให้ต้องห่าง

ช แค่ระยะทาง คงไม่ทำให้หมดหวัง

ญ แค่ระยะทางที่กั้นตรงกลาง

ช อยู่ที่ต่าง แม้หัวใจไม่ต่างดินแดน

ไม่อาจขวางทาง

ช ใจคุณมีดวงตะวัน ใจของผมมีตะวัน

แม้คุณคิดถึงแค่จันทร์ ผมมีจันทร์เพียงเท่านั้น

ใจคุณลอยเมื่อเที่ยงวัน ผมก็ลอยไปเมื่อนั้น

ถ้าคุณฝันเมื่อเที่ยงคืน ผมคงฝันถึง

ซ้ำ *, **, **

Be the first to like.
loading...