เนื้อเพลง What Is It – Ebola

เพลง : What Is It

ศิลปิน : Ebola

เนื้อเพลง :

หลุด ฉุดตัวเองให้หลุดพ้น จากวันวนแห่งความสับสน

ค้นหาความรู้สึกตัวเอง จะดำเนินสู่ความเป็นไป อย่างไร

ไม่ต้องมีใครบอก อย่างไร ฉันมองเห็นคน คนทุกคน ดูเท่ากันไม่ต่างไป

* หลุด ฉุดตัวเองบอกมัน จากความสับสน

หลุด ฉุดตัวเองบอกตน สู่ความเป็นไป

หลุด ฉุดตัวเองบอกมัน จากความสับสน

หลุด ฉุดตัวเองบอกตน สู่ความเป็นไป

** What Is It, What Is It ยังมีคำถามอยู่ในนั้น

What Is It, What Is It

นั้นยังต้องการคำตอบ What Is It, What Is It ยังมีคำถามอยู่ในนั้น

What Is It, What Is It นั้นยังต้องการคำตอบ

What Is It, What Is It, What Is It, What Is It

คนควรเท่าเทียม ควรเท่ากัน ไม่มีแบ่ง แยกออกไป (ซ้ำ *,**)

What Is It, What Is It, What Is It, What Is It,

What Is It What Is It,

What Is It, What Is It, What Is It

แต่ความเท่าเทียม ไม่เคย คนเราเท่ากัน ไม่เคย

แต่ความเท่าเทียม ไม่มี คนเราเท่ากันไม่มี (ซ้ำ **,**)

What Is It, What Is It, What Is It,

What Is It, What Is It

Be the first to like.
loading...