เนื้อเพลง บ่ลืมก็ปลื้มแล้ว – ไหมไทย ใจตะวัน

เพลง : บ่ลืมก็ปลื้มแล้ว

ศิลปิน : ไหมไทย ใจตะวัน

เนื้อเพลง :

บ่กล้าหวังอีหยังดอก

ผู้ชายบ้านนอก

จนๆคืออ้าย

แค่บ่ลืมก็ปลื้ม แล้วใจ

แค่จำได้ว่ากาลครั้งหนึ่ง

เคยได้เป็นถึง

คนที่อยู่ในใจ

ห่าง ไปสักพัก

ใยฮักยังมีอยู่ไหม

แค่ฮู้ว่าจำกันได้

ก็มีแฮงหัวใจแล้ว นาง

แค่ฮู้ว่าจำกันได้

ก็มีแฮงหัวใจแล้วนาง..

..ดนตรี….

บ่ กล้าหวัง

แต่บ่เคยจางไปจากหัวใจ

ฮักเป็นไปบ่ได้

จึงต้องหายหน้าไป พักหนึ่ง

วันนี้อ้ายหวนคืนทาง

ตามคำสั่งของความคิดถึง

อยากฮู้ข่าว คนเคยซึ้ง

อยู่กับเขาเจ้าเป็นจั่งใด๋

สำหรับอ้าย

ที่หายไปทำใจทุก วัน

ลองดูแล้วทุกด้าน

แม้แต่การลองมีฮักใหม่

ลองหาคนแทนที่เธอ

แต่ ก็ทนฝืนทำบ่ไหว

บทสรุปสุดท้าย

ก็บ่มีใครเพราะใจมีเธอ..

เห็น บ่าวหน้าเซ่อ

ยิ้มให้แนเด้อแฟนเพิ่น

แก้มเปิ่นเวิ่น

โอ้ยเจ้าผู้ แก้มเปิ่นเวิ่น

ละคันเจ้าบ่กล้าเอิ้น

กะลองยิ้มให้สักหน

หลูโตนคน คึดฮอดเจ้าแนเด้อ

แค่มาเจอ แฟนเจ้าคงบ่ว่า

แค่มาเจอ แฟนฮู้คงบ่ว่า..

>ขอ พบหน้า

แล้วอ้ายสิลาเจ้าไปโดยดี

บ่แม่นอ้ายหาวิธี

มาดึงเจ้าจากเขา ดอกหนา

ขอสิทธิ์แค่ได้เจอบ้าง

เดินสวนทางปีละเวลา

ขอบคุณสำหรับหาง ตา

ที่ส่งมายิ้มให้คนเซอร์

..ดนตรี…

เห็นบ่าวหน้าเซ่อ

ยิ้ม ให้แนเด้อแฟนเพิ่น

แก้มเปิ่นเวิ่น

โอ้ยเจ้าผู้แก้มเปิ่นเวิ่น

ละ คันเจ้าบ่กล้าเอิ้น

กะลองยิ้มให้สักหน

หลูโตนคนคึดฮอดเจ้าแนเด้อ

แค่ มาเจอ แฟนเจ้าคงบ่ว่า

แค่มาเจอ แฟนฮู้คงบ่ว่า..

ขอพบหน้า

แล้ว อ้ายสิลาเจ้าไปโดยดี

บ่แม่นอ้ายหาวิธี

มาดึงเจ้าจากเขาดอกหนา

ขอ สิทธิ์แค่ได้เจอบ้าง

เดินสวนทางปีละเวลา

ขอบคุณสำหรับหางตา

ที่ส่ง มายิ้มให้คนเซอร์

Be the first to like.
loading...