เนื้อเพลง รักสำคัญที่ใจ – สาว สาว สาว

เพลง : รักสำคัญที่ใจ

ศิลปิน : สาว สาว สาว

เนื้อเพลง :

-รักล่องลอยมาแนบใจ ฝังฤทัยเกินทอดถอน

ฉันมอบใจให้เธอก่อน อย่าตัดรอนคิดทำลาย

-รักนั้น สำคัญก็ที่ใจ

รักแท้ที่ให้ไป อย่าให้ใจฉันหมองหม่น

***-หากเรามีไมตรี และภักดีไม่เชือนแช

มั่นใจไม่ผันแปร มอบรักแท้ให้แก่กัน

จะชื่นบาน ด้วยรักนั้น สำคัญที่ใจ

-ขอแค่เราอย่าไหวหวั่น ร่วมใจกันช่วยรักษา

แล้วรักเราจะสูงค่า มั่นศรัทธาและจริงใจ

-รักแล้ว ขอจงให้มั่นใจ

ไม่ท้อต่อสิ่งใด ผูกดวงใจแนบชิดกัน

(***)

-รักนั้น สำคัญก็ที่ใจ

รักแท้ที่ให้ไป อย่าให้ใจฉันหมองหม่น

Be the first to like.
loading...