เนื้อเพลง คนกล่อมโลก – เสรีย์ รุ่งสว่าง

เพลง : คนกล่อมโลก

ศิลปิน : เสรีย์ รุ่งสว่าง

เนื้อเพลง :

..กล่อมโลก เดียวดาย

.ให้หาย วัง เวง

.ชะโลม เสียงเพลง

.ไปบน โลก กลอน

.เพลง เอ๋ย จง แทรกซ้อน

.สู่ พฤกษ์ พง ดง ดอน

.กล่อมสิงขร ทั่ว ขุนเขา

.แหวก ม่าน เมฆา

.สู่ ฟ้า อำ ไพร

.เทวะ องค์ ใด

.ทุกข์ใจ เงียบ เหงา

.เพลง นี้ จงช่วย บรร เทา

.อยู่เฝ้า วิมาน ฉิม พลี

*เวิ้ง ว้าง กลางทะเล แสน เปลี่ยว

.มัจฉา ท่องเที่ยว ไปทุก ถิ่นที่

.ฝากเพลง ไม่เพราะ

.แทรกเซาะ สาย นที

.ชีวิต ได้ท่อง วารี

.จงโชค ดี และ ปลอด ภัย

.หยุดโลก เอาไว้ ซัก 3 นาที

.ฟังเสียง เสรี นักเพลง ยาก ไว้

.เพลงรัก กล่อมโลก ทั่วไป

.แต่ยาม ผม ทุกข์ใจ

.ต้องแอบ ร้องไห้ หลัง เว ที

( ดนตรี )

เวิ้ง ว้าง กลางทะเล แสน เปลี่ยว

.มัจฉา ท่องเที่ยว ไปทุก ถิ่นที่

.ฝากเพลง ไม่เพราะ

.แทรกเซาะ สาย นที

.ชีวิต ได้ท่อง วารี

.จงโชค ดี และ ปลอด ภัย

.หยุดโลก เอาไว้ ซัก 3 นาที

.ฟังเสียง เสรี นักเพลง ยาก ไว้

.เพลงรัก กล่อมโลก ทั่วไป

.แต่ยาม ผม ทุกข์ใจ

.ต้องแอบ ร้องไห้ หลัง เว ที

Be the first to like.
loading...