เนื้อเพลง แววตา – เจ

เพลง : แววตา

ศิลปิน : เจ

เนื้อเพลง :

แววตาของเธอเปลี่ยน

ดูแล้วมัน ช่างเย็น-ชา

ใจเธอก็คงเปลี่ยน

วันที่ใครอีกคน เข้ามา

เปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเก่า

ที่ฉันเคยเป็นเงา ในแววตา

ได้เห็น ก็ได้แต่เรียนรู้ว่า

ฉันเหลือเวลา ไม่มากเท่าไร

เธอมองที่ฉัน

ไม่เหมือนเวลาที่มองเขา

เธอมองดูเขาเหมือนรู้ใจกันมานาน

ตาเธอมันฟ้อง

ว่าเขาเป็นคนที่เธอฝัน

และฉันก็เป็นทางผ่าน

เป็นวันวานให้ชีวิตเธอ

ดนตรี 5 Bars..3…

4…5 เธอคงไม่ต้องบอก

ความต้องการ จากใจ-เธอ

เพียงมองก็เข้าใจ

ยอมฉันยอมหลีกทางให้เธอ

เมื่อเธอไม่เหมือนคนเก่า

ที่ฉันเคยเป็นเงา ในแววตา

ได้เห็น ก็ได้แต่เรียนรู้ว่า

ฉันเหลือเวลา ไม่มากเท่าไร

เธอมองที่ฉัน

ไม่เหมือนเวลาที่มองเขา

เธอมองดูเขาเหมือนรู้ใจกันมานาน

ตาเธอมันฟ้อง

ว่าเขาเป็นคนที่เธอฝัน

และฉันก็เป็นทางผ่าน

เป็นวันวานให้ชีวิตเธอ

(แค่ผ่านแววตา-นั้น)

(ก็อาจมีใจ-รู้ ว่าเธอ)

(เปลี่ยนไปจากฉัน)

เธอมองที่ฉัน

ไม่เหมือนเวลาที่มองเขา

เธอมองดูเขาเหมือนรู้ใจกันมานาน

ตาเธอมันฟ้อง

ว่าเขาเป็นคนที่เธอฝัน

และฉันก็เป็นทางผ่าน

เป็นวันวานให้ชีวิตเธอ

(ใจของเธอ เป็นของใคร เธอรู้ดี)

และฉันก็เป็นทางผ่าน

เป็นวันวานให้ชีวิตเธอ

Be the first to like.
loading...