เนื้อเพลง สิ่งสุดท้ายคือเธอ – ฟรีเบิร์ดส

เพลง : สิ่งสุดท้ายคือเธอ

ศิลปิน : ฟรีเบิร์ดส

เนื้อเพลง :

บางคืนเหงาเศร้าตรมฤทัย

สุดจะฝืนกล้ำกลืนน้ำตา

เฝ้าแต่คิดถึงเธอเรื่อยมา

ปล่อยให้ฉันเฝ้าคอย

เธอเคยย้ำว่าจะทำตามสัญญา

จะไม่ขอเปลี่ยนแปรผันไป

โอ้ที่รักแล้วใยเปลี่ยนไป

ในหัวใจฉันเศร้า

คอยความหวังเฝ้าคอยหลงคอย

สุขเสมอเมื่อยามชิดเชย

โปรดเถิดหนากลับมาพบกัน

สิ่งสุดท้ายคือเธอ

บางคืนเหงาเศร้าตรมฤทัย

สุดจะฝืนกล้ำกลืนน้ำตา

เฝ้าแต่คิดถึงเธอเรื่อยมา

ปล่อยให้ฉันเฝ้าคอย

เธอเคยย้ำว่าจะทำตามสัญญา

จะไม่ขอเปลี่ยนแปรผันไป

โอ้ที่รักแล้วใยเปลี่ยนไป

ในหัวใจฉันเศร้า

คอยความหวังเฝ้าคอยหลงคอย

สุขเสมอเมื่อยามชิดเชย

โปรดเถิดหนากลับมาพบกัน

สิ่งสุดท้ายคือเธอ

สิ่งสุดท้ายคือเธอ

สิ่งสุดท้าย คือเธอ

Be the first to like.
loading...