เนื้อเพลง try smiling – bigbang

เพลง : try smiling

ศิลปิน : bigbang

เนื้อเพลง :

โอ นึล โด อุท ซอ บน ดา อึม..

กึ เร ยา นิ กา อุท ซึล เท นิ กา

กึ ซา รัม มิ จา กุ มัน นอล อุล ริ นิ กา

ออ ตอ เค ดึน นอล อุท เก มัน ดึล โก ชิบ พอ

ฮน จา ซา รัง ฮา นึน เก เน เกน

กยอน ดิล ซู ออบ ซึล มัน คึม ฮิม ดึล รอ

ฮา จิ มัน นอ อุ นึน กอน จุก กิ โบ ดา ดอ ชิล รึ นิ กา

นอ รึล วี เฮ ซอ โอ นึล โด นา นึน อุท นึน ดา

[Chorus]

ซา รัง เฮ นอล ซา รัง ฮา นิ กา

นอ มัน อิท ซึ มยอน เฮง บก คา นิ กา

กา ซึม มึน อา พา โด โต อุท ซอ บน ดา

อุท ซึม มึล จู นึน ซา รัม ชอ รอม

ซึล พึม ออบ นึน ซา รัม ชอ รอม

โอ นึล โด นิ ดวี เอ ซอ โซ ริ ออบ ชิ โต อุล รอ บน ดา

กา ซึม มิ จอ รยอ โอน ดา

นอ เอ ซึล พึม พโย จอง ฮา นา เอ โด

กึ ซา รัม มิ ชัม มิบ ดา

นิ ซา รัง งึล ดา กา จยอท นึน เด

มวอ กา โม จา รา นอล อิ รอ เค อุล ริ นึน จิ

[Chorus]

ซา รัง เฮ นอล ซา รัง ฮา นิ กา

นอ มัน อิท ซึ มยอน เฮง บก คา นิ กา

กา ซึม มึน อา พา โด โต อุท ซอ บน ดา

อุท ซึม มึล จู นึน ซา รัม ชอ รอม

ซึล พึม ออบ นึน ซา รัม ชอ รอม

โอ นึล โด นิ ดวี เอ ซอ โซ ริ ออบ ชิ โต อุล รอ บน ดา

[Bridge]

ชวิล เซ ออบ ชิ นุน มุล ริ ชา โอ รึ โก

ดา ชิ ออก จิ โร โต ซัม คยอ เน บน ดา

จุก กึล มัน คึม ฮิม ดึล รอ โด

มิ ชิล กอท มัน คึม อา พา โด

อุท นึน ดา

(เน กา ดอ นอล ซา รัง ฮา นิ กา

เน จา ชิน โบ ดา นอล อา กิ นิ กา)

ทู นุน นึน อุล รอ โด โต ชัม มา เนน ดา

เน มา อึม ฮา นา โมท ดึล รอ โด

เน ซา รัง โบ จิ โมท เฮ โด

โอ นึล โด นิ อับ เพ ซอ ดา ชิ ฮัน บอน โต อุท ซอ บน ดา

ฉันพยายามที่จะยิ้มอีกครั้งในวันนี้ อืม..

ด้วยวิธีนี้ เธอจะยิ้ม

เพราะเขาคนนั้นยังคงทำให้เธอร้องไห้

ไม่ว่าจะต้องทำอะไร ฉันต้องการทำให้เธอยิ้มได้

สำหรับฉัน รักเธอข้างเดียว

เป็นเรื่องที่เจ็บปวด ฉันสามารถเปิดเผยได้ว่าฉันรับมันได้

แต่ฉันจะตายได้ถ้าเห็นเธอร้องไห้

สำหรับเธอ ฉันพยายามที่จะยิ้มอีกครั้งในวันนี้

[Chorus]

ฉันรักเธอตั้งแต่ฉันรักเธอ

ตั้งแต่ที่ฉันมีความสุขตราบเท่าที่เธออยู่ตรงนี้

ถึงแม้ในหัวใจของฉันจะเจ็บปวด ฉันก็พยายามที่จะยิ้มให้ได้อีกครั้ง

ให้เหมือนกับคนบางคนที่ทำให้คนอื่นยิ้มได้

ให้เหมือนกับคนบางคนที่ไม่มีความทุกข์ทรมาน

ฉันร้องไห้อย่างเงียบๆข้างหลังเธออีกครั้งในวันนี้

หัวใจของฉันมันเริ่มชินชา

กับความเศร้าโศรกอย่างอ่อนแอของเธอ

ฉันเกลียดเขาคนนั้นมาก

เขาได้ความรักจากเธอไปทั้งหมด

แต่เขาก็ยังคงทำให้เธอร้องไห้ เขาต้องการอะไรอีก

[Chorus]

ฉันรักเธอตั้งแต่ฉันรักเธอ

ตั้งแต่ที่ฉันมีความสุขตราบเท่าที่เธออยู่ตรงนี้

ถึงแม้ในหัวใจของฉันจะเจ็บปวด ฉันก็พยายามที่จะยิ้มให้ได้อีกครั้ง

ให้เหมือนกับคนบางคนที่ทำให้คนอื่นยิ้มได้

ให้เหมือนกับคนบางคนที่ไม่มีความทุกข์ทรมาน

ฉันร้องไห้อย่างเงียบๆข้างหลังเธออีกครั้งในวันนี้

[Bridge]

น้ำตาที่ไหลไม่มีวันสิ้นสุดยังคงเพิ่มมากขึ้น

ฉันได้พยายามบังคับหลบซ่อนมันเอาไว้อีกครั้ง

แม้ว่ามันจะเจ็บปวดอย่างที่สุดจนฉันเกือบจะตาย

แม้ว่าความเจ็บปวดนี้จะทำให้ฉันเป็นบ้า

ฉันจะยิ้ม

(เพราะฉันรักเธอมากกว่า

เพราะฉันเป็นห่วงเธอมากกว่าตัวฉันเอง)

ถึงแม้ถ้าดวงตาฉันเริ่มมีน้ำตา ฉันจะอดกลั้นเอาไว้

ถึงแม้ถ้าฉันไม่สามารถรับฟังหัวใจของฉันได้

ถึงแม้ถ้าฉันไม่สามารถค้นคว้าความรักของฉันได้

ฉันพยายามที่จะยิ้มต่อหน้าเธออีกครั้งในวันนี้..

Be the first to like.
loading...