เนื้อเพลง เป็นไปไม่ได้ – ดิอิมพอสซิเบิ้ล

เพลง : เป็นไปไม่ได้

ศิลปิน : ดิอิมพอสซิเบิ้ล

เนื้อเพลง :

ถ้าฉันมี สิบหน้าอย่างทศกัณฑ์

สิบหน้านั้น ฉันจะหันมายิ้มให้เธอ

สิบลิ้น สิบปาก จะฝากคำพร่ำเพ้อ

ว่ารักเธอ รักเธอเป็นเสียงเดียว

ถ้าฉันมี ยี่สิบตาอย่างทศกัณฑ์

ยี่สิบตา ของฉัน จะมองเธอไม่เหลียว

ยี่สิบแขน จะสวมสอด กอดเธอผู้เดียว

ยี่สิบสีดา อย่ามาเกี้ยว ไม่แลเหลียวมอง

แต่ฉันมี หน้าเดียว ซีดเซียวทุกข์ทน

ด้วยความจน ความขัดสน จนเงินแหละทอง

หนึ่งลิ้น หนึ่งปาก ไม่อาจจักผยอง

ว่าฉันปอง ฉันปอง เธอแม้เงา

แหละฉันมี ตาคู่เดียว แลเหลียวเมียงมอง

อีกมือสอง ของฉัน มันอาภัพอับเฉา

ดาวจากสรวง หรือจะร่วง สู่ทรวงอกเรา

ได้แต่ซบเซา เศร้าลำเค็ญเป็นไปไม่ได้

Be the first to like.
loading...